Lokalpolitik

Klubberne vil have mere plads i Jerslev

JERSLEV: Jerslev Junior- og Ungdomsklub ønsker at få stillet lejlighederne i Jerslev Forskole til rådighed til klubbernes aktiviteter. Lene Hansen (S), formand for Børne- og kulturudvalget, understreger i den forbindelse, at Jerslev Forskole ikke skal sælges. Byrådet har udelukkende undersøgt muligheden for at sælge de to ledige lejligheder i ejendommen. - Al anden aktivitet drømmer ingen om at ændre på, forsikrer Lene Hansen, og hun tilføjer, at byrådet iøvrigt besluttede, at lejlighederne ikke skal udbydes til salg. - Så børne- og kulturuforvaltnigen råder over ejendommen som hidtil. Junior- og ungdomsklubben ønsker at få lejlighederne stillet til rådighed til klubaktiviteter. Men vi kan ikkeumiddelbart sige ja, for lejlighederne opfylder ikke brandmyndighedernes krav. Men vi har lovet at finde ud af, hvad det ville koste at få lejlighederne lovliggjort til klubvirksomhed, oplyser Lene Hansen. Forældrerådet for klubberne anfører i deres henvendelse til Brønderslev Kommune, at de synes, at der går mange penge til Ungdomshuset i Brønderslev, og rådet håber, at klubberne i oplandet ikke bliver glemt. Jerslev Forskole benyttes af 100 medlemmer i Juniorklubben, der har åbent om onsdagen, og cirka 70 medlemmer i Ungdomsklubben, der har åbent mandag og torsdag. - Lydforholdene er ikke helt tilfredsstillende for børn og voksne i de nuværende lokaler. Så det handler om at forbedre tilbuddene for ungdommen i Jerslev - og det er vi meget positive over for. Men lejlighederne skal lovliggøres, så de opfylder kravene. Nu undersøger vi økonomien i det og snakker herefter med klubberne om et løsningsforslag, tilføjer udvalgsformanden.