EMNER

Klubbernes fremtil kommer til debat

Torsdag aften indbydes forældre til børn og unge i Jerslev Ungdoms- og Juniorklub til møde i klubbernes lokale på Forskolen i Borgergade. Der lægges op til drøftelse af klubbernes fremtid i oplandet. Lederne ser gerne, at forældrene inden mødet vil gøre sig nogle tanker om deres forventninger til fremtidens klubarbejde og på mødet vil give udtryk for deres ideer. Efter drøftelserne er der valg til forældrerådet. Forældrerådet består af tre til fem interesserede forældre. Af det nuværende forældreråd er to på valg. Ledelsen håber, at mange forældre vil møde op for at få indflydelse på deres børns fritidsmuligheder.