Nibe

Klubhus har vind i sejlene

NIBE:Nibe Sejlklubs drøm om en udvidelse af klubhuset ser nu ud til at gå i opfyldelse allerede i år, efter at Danmarks Sejlerforbund har givet tilsagn om et rentefrit lån i 2003 på 75.000 kroner. Klubben har nu nedsat et byggeudvalg bestående af formand Niels Plovgaard Madsen, Bent Hoff, Per Langgaard, Martin Hamborg, og Flemming Hilfing. På årsmødet langede formanden ud efter den ind imellem problematiske sejlrende til og fra havnen. - Den sene uddybningsdato i 2002 - 7. juli - var en kedelig rekord, der fik negativ indflydelse på flere af klubbens arrangementer. Heldigvis endte de utallige grundstødninger før uddybningen ikke med alvorlige ulykker, konstaterer formanden. Sejlerne lægger masser af kræfter og penge i den årlige havnefest, og på årsmødet leverede Niels Plovgaard Madsen ingen garanti for, at den fortsætter. - Vi er pisket til at tilføre festen nyt blod, så økonomien kan få et nødvendigt løft. I modsat fald må vi overveje at lukke og slukke. Et udvalg afgør nu havnefestens skæbne i år, mens et andet gransker mulighederne for en fusion mellem moderklubben og ungdomsafdelingen for at udnytte ressourcerne bedre.