Klubhus skal udnyttes bedre

Trods øget konkurrence har Firma Sport mindre medlemsfremgang

BRØNDERSLEV:Brønderslev Familie- og Firma Idræt har haft en mindre fremgang i medlemstallet. Der er ca. 900 melemmer. På generalforsamlingen kunne formanden, Niels Ove Nielsen, berette om et godt år. Niels Ove Nielsen kunne oplyse, at der på et repræsentantskabsmøde er besluttet en ændring. - En væsentlig ændring er, at idrætsudvalget, uddannelsesudvalget og aktivitetshuset nedlægges og erstattes af et idræts og motionsudvalg, som skal forestå de dertil hørende opgaver. Herunder også uddannelse. - Det betyder, at der også internt i administrationen vil blive foretaget organisatoriske ændringer, således at personalet i de tre afdelinger samles i en afdeling med øget synergi til følge, oplyste Niels Ove Nielsen. Niels Ove Nielsen lagde ikke skjul på, at han gerne så en ombygning af Firma Sports Center i Molsgade. - Vi får for lidt ud af de kvadratmeter, vi har til rådighed, sagde han. For at skabe mere liv på centret vil være nødvendigt med nytænkning. - Det ville også være rart, hvis vi også kunne bruge vore lokaler i dagtimerne. Hvis det lykkes for os også at skave grundlag for aktiviteter i dagtimerne, vil behovet for en ombygning yderligere blive aktuelt. - Derfor er det også nødvendigt, at en projektgruppe, der er nedsat, får opbakning til at forestå dette arbejde. -Tanken er, at de to omklædningsrum inddrages, toiletfaciliteterne forbedres, passagen mellem de to bygninger inddrages. Det nuværende billardlokale inddrages til andet formål – for eksempel vinter-petanque, idet billard flyttes til den anden bygning, så den store bygning fremtræder som en helhed med køkken, samlingsstue og toiletfaciliteter. Men gruppen skal have lov til at arbejde, sagde Niels Ove Nielsen. - Der er lavet en aftale med dagplejen i Brønderslev om, at de en gang om ugen må benytte samlingsstuen. Det er mit indtryk, at begge parter har glæde heraf. Niels Ove Nielsen oplyste, at der er anlagt en golfbane. - Det er mit håb, at vi med denne nye aktivitet yderligere kan skabe grundlag for liv på centret også i dagtimerne. - Vi bør også i den forbindelse forsøge at tænke anderledes, således at det store åbne område, hvor boldbanerne var, i et eller andet omfang tilplantes, sådan at miljøet til nye aktiviteter bliver anderledes indbydende og spændende, sagde Niels Ove Nielsen. Niels Ove Nielsen sagde, at økonomien i det forløbne år har haft det godt. - Vi kommer ud af året med et pænt overskud. Vi har solgt vor stand-materiale, hvilket har givet en indtægt. Brønderslev Familie og Firma Idræt holdt gennem mange år forårsmesser. Niels Ove Nielsen sagde, at der var forbundet et meget stort arbejde og omkostninger med såvel opbevarelse som vedligeholdelse af standmaterialet. - Og så betragter vi udlejning af standmaterialet som et område, vi i bund og grund ikke skal beskæftige osmed. Vi har andre og højere prioriterede opgaver at bruge vore kræfter på, sagde Niels Ove Nielsen.