Klubordning ned til 3. klasse

Ansøgning tilbage til udvalg

LENDUM:Elever i 3. klasse ved Lendum Skole får muligvis et alternativ til den lokale skolefritidsordning efter skoletid, idet børne- og kulturudvalget skal undersøge, om børn på dette klassetrin kan omfattes af en kommende klubordning, hvis forældre ønsker det. Udvalget har tidligere vendt tommelfingrene opad til en ansøgning fra Lendum Skole og SFO'en om at få etableret en klubordning i tilknytning til SFO for elever på 4. til 7. klassetrin. Skolen har egnede lokaler til klubben. Også økonomiudvalget erklærer sig positivt overfor forslaget, men er mere tøvende overfor kulturudvalgets ansøgning om en tillægsbevilling på 38.600 kroner, og en inddragelse af 3. klassetrin kan måske være med til at finansiere udgifterne. Det er planen, at klubben starter efter sommerferien og efter de samme retningslinier, som klubordningen i Astrup er oprettet på. Her er forældrebetalingen 400 kroner om måneden i 11 måneder, mens taksten for pasning i SFO er på 930 kr eller 1035 kroner. Til gengæld har klubben kun 15 timers åbningstid og en lavere personalenormering. På forhånd har 14 forældre med børn i 4til 7. klasse tilkendegivet interesse for klubordning i Lendum.