Lokalpolitik

Kludetæppe med mange fingeraftryk

Alle partier glæder sig over, at det er lykkedes at friholde kommunale kerneydelser for store nedskæringer

FREDERIKSHAVN:Budgetforliget er et kludetæppe med mange fingeraftryk. Alle har givet og taget, men de fleste partiledere glæder sig over, at alle partier er medunderskrivere på forligsteksten. Sidst det skete, var i 1995. - Men der er en verden til forskel, siger borgmester Erik Sørensen. - Dengang havde vi masser af penge og alle kunne stort set få alle ønsker opfyldt. I dag har alle skullet give køb her og der, men vi har nu et fælles grundlag, et skæbnefællesskab, for de kommende år. Det er et godt udgangspunkt. Set gennem socialdemokratiske briller glæder Erik Sørensen sig over, at serviceniveauet på kommunens kerneydelser er intakt. - Ekstra midler til erhvervsudvikling er også et vigtigt element og så fastholder vi investeringerne i de to idrætsprojekter. Det er en sejr for Socialdemokratiets idé. Erik Sørensen tror derimod ikke på signalværdien af en nedsættelse af grundskylden. Venstre Venstres Chris Sørensen lægger vægt på, at budgettet er vedtaget i enighed mellem alle partier. - Det er et godt signal. Desuden er det vigtigt, at vi friholder de bløde værdier for besparelser, at vi afsætter penge til erhvervsfremme og at grundskylden sænkes med en promille. Sidstnævnte var Venstres forslag og Chris Sørensen opfatter det som et led i kommunens bosætningspolitik. - Vi har ikke måttet sluge de store kameler. SF SF er for første gang i tre år medunderskriver af forligsteksten. Som omtalt i går valgte SF at gå med for at forsvare de bløde områder, og Paul Rode Andersen finder den samlede økonomi forsvarlig. - Kassebeholdningen er stor nok til, at kommunen også vil kunne honorere et erstatningskrav fra Havnesuper, såfremt Højesteret skulle stadfæste Landsrettens dom (ca. 9 mio. kr., red.) og frikøb af Blue Burgerbaren i Colosseum, siger Paul Rode Andersen. CD CD's Jens Hedegaard Kristensen synes, der er mange fremadrettede tiltag i forliget, men bryder sig ikke om finansieringen: - Ud over det maksimale statstilskud til særligt trængte kommuner finansierer vi med maksimalt låneoptag, som er et indirekte lån til driften. Desuden overfører økonomiudvalget et underskud på 11 mio. kr. og sælger plejeboligerne på Ingeborgvej. Vi strammer derimod ikke op på den kommunale administration. CD's fingeraftryk er budgetbemærkningernes ord om fokus på det kommunale sygefraværet og mødekultur, puljen med midler til oplandet, ledsageordning og den ene mio. kr., der er afsat til projektet Byens Lys. Hedegaard glæder sig desuden over, at der er afsat midler til renovering af Cloostårnet og taget på rådhuset. De konservative Villy Møller fra de konservative hilser med tilfredshed at der bliver afsat flere midler til erhvervsmæssige aktiviteter. - Derimod havde jeg gerne set, at vi havde sparet en halv snes millioner på områder, hvor Frederikshavn Kommune er mere rundhåndet end andre kommuner. - Et problem, der ikke er taget højde for, er at det økonomiske overslag for 2004 udviser et underskud på godt 10 millioner kroner. Det skal vi finde løsningsmuligheder på til næste år. Jeg mener, at vi udskyder dette problem til ugunst for borgerne. Den økonomiske usikkerhed hænger i luften. Det havde været rigtigere at tage højde for dette allerede kendte problem nu, men det er forligest pris, siger Villy Møller. Dansk Folkeparti Knud Wilson fra Dansk Folkeparti har ingen problemer med at kommunens kassebeholdning svinder ind til det mikroskopiske, tværtimod. - Jeg har altid ment, at kommunens likvide beholdning skal være så lille som muligt. Det er borgernes penge og de har det bedst i borgernes lommer. For øjeblikket sker der en ophobning af penge i de offentlige kasser, blandt andet fordi borgerne skal forudbetale deres elforbrug. Det er en uskik, at det offentlige roder med så mange penge, siger Knud Wilson og mindes dengang han stillede forslag om udbetaling af julegratiale på 2.000 kr. til samtlige indbyggere i Frederikshavn Kommune. - Dengang under det borgerlige styre havde vi 188 mio. kr. i kommunekassen, siger Knud Wilson, der gerne havde set flere midler til undervisning og færre til idrætsområdet.