EMNER

Kludetæppet

Mindre tilskud til udviklingsrådet (100.000 kr.): V, K og Borgerlisten siger nej, S og SF siger ja. Mindre lønudgifter i administrationen: V, K og Borgerlisten siger 750.000 kr., S og SF siger 500.000 kr. Indsatspulje på 368.600 kr. fjernes: Fuld enighed. Dagplejen nedsættes med syv pladser (311.500 kr.): Fuld enighed. Forældrebetaling hæves fra 32 til 33 procent (438.200 kr.): V, K og Borgerlisten siger ja, S og SF siger nej. Undervisningsmidler, folkeskolen (300.000 kr.): V, K og Borgerlisten siger ja, S og SF siger nej. Musikskole, 10 procent prisstigning (21.000 kr.): Fuld enighed. Folkeoplysningen, ekstra penge til fem-procentspuljen (50.000 kr.): S, SF og Borgerlisten siger ja, V og K siger nej. Ungdomsskolen, forøget aktivitet (100.000 kr.): S, SF og Borgerlisten siger ja, V og K siger nej. Forsamlingshuse, driftstilskud (60.000 kr.): V, K og Borgerlisten siger ja, S og SF siger nej. Voksenservice, nedsat udgift (2,5 mio. kr.): Fuld enighed. Kontanthjælp, øget aktivering (500.000 kr.): Fuld enighed. Forhøjelse af madpriser på ældreområdet (213.400 kr.): V, K og Borgerlisten siger ja, S og SF siger nej. Gadearbejder, løn (225.000 kr.): Fuld enighed. Havepasning, fuld brugerbetaling for pensionister (298.000 kr.): V, K og Borgerlisten siger ja, S og SF siger nej. Personligt tillæg fragår (50.000 kr.): V, K og Borgerlisten siger ja, S og SF siger nej.