EMNER

Klynk fra Venstre

S og SF's plan "Fair Løsning" har tilsyneladende jaget en skræk i livet på folketingsmedlem, Jens Kirk, Venstre, siden han i pressen ligefrem betegner planen som farlig.

Jens Kirks skrækvision siger mere end ord, men jeg kan kun tage det som et udtryk for, at "Fair Løsning" har gjort et uudsletteligt indtryk på de borgerlige. Det er nemlig heller ikke hver dag, at en opposition fremlægger sit bud på en helhedsplan, der på lange strækninger er langt bedre end regeringens 2020-plan. Det er faktisk aldrig sket før, og derfor er oppositionens initiativ både nyt og dristigt, og det provokerer åbenbart den liberale vanetænkning. Selvfølgelig skal både fagbevægelsen og arbejdsgiverne tages i ed ved en trepartsforhandling, deraf navnet. Vores oplæg til trepartsforhandlinger er at sikre en samlet forbedring af den økonomiske holdbarhed på 15 mia. kr. De enkelte elementer er til fri forhandling - inden for rammerne af en fælles forpligtigelse til at nå dette mål med forskellige virkemidler. (Læs Fair Løsning). Denne fremgangsmåde er set før ved ekstraordinære økonomiske udfordringer, at skiftende regeringer har søgt langsigtede løsninger i partnerskab med lønmodtagere og arbejdsgivere, bl.a. i 1963 og 1987. Endelig mener Jens Kirk, at "Fair Løsning" ikke løser den grundlæggende udfordring om balance på statens budget frem mod 2020. Det er ingenlunde sandt. Med "Fair Løsning" når vi frem til et hurtigere overskud end regeringen, ligesom slutresultatet med Fair Løsning ender med lavere gæld, og derfor bliver der selvfølgelig ikke tale om højere renter - til ugunst for virksomheder og boligejere, som Jens Kirk truer med! Regeringens nedskæringsvej sender regningen direkte videre til de danske lønmodtagere. S og SF ønsker en solidarisk vej, hvor vi alle bidrager, og hvor vi investerer og arbejder os ud af krisen.