Kristendom

Knæfald for gudløsheden

HOMOVIELSER:Biskop Søren Lodberg Hvas har med sit indlæg (kronik 12.9.) givet et vægtigt bidrag til at øge den identitetskrise, der gennem længere tid har omklamret Folkekirken. Det er, som om biskoppen sætter folkekirken og dens ritualer over Bibelens lære, idet han kun ser en kærlig Gud, men overser, at Gud også er en retfærdig Gud, som derfor ikke ser igennem fingre med synden. Dernæst ophøjer han de registrerede par til noget meget smukt og ædelt, samtidig med at han ignorerer den kendsgerning, at det i virkeligheden drejer sig om homoseksuelle par, der kæmper for at opnå omverdenens accept af deres gudsfjendske, naturstridige vandel. Ja, biskoppen har endog forfattet et udkast til et ritual, der skal kaste kirkelig glans over det, som overalt i bibelen omtales som synd. Hvis et kirkeligt ritual skal have en mening, må det uden slinger bygges på Guds evigt sande ord og ikke på en biskops forkrøblede fortolkning af ordet. Samtidig får alle vi tungnemme en belæring om, at vi må lære at skelne mellem almindeligt ægteskab og registreret partnerskab. Kan det tænkes, at biskoppen er blevet ført bag lyset af de homoseksuelle, så han i forvirring og naivitet er villig til at velsigne alt det, som både Jesus og apostlene talte så stærkt imod? Biskoppens hånligt nedladende holdning overfor dem, som han kalder den "kirkelige højrefløj" er under al kritik, idet han bruger udtryk som "skriftklogskabens uanfægtede hårdhjertethed". En sådan arrogant udtalelse nærmer sig gudsbespottelse, fordi han i videste forstand rammer alle, der bygger på apostlenes og alle sande kristnes grundvold gennem alle tider – Jesus Kristus. Disse apostle forkyndte også evangeliet i "deres egen uanfægtede hårdhjertethed" og naturligvis med henvisning til Det gamle Testamentes bøger og Jesu' liv og lære. Derfor måtte de lide martyrdøden – og for denne indsats er vi mange, der bøjer os i dybeste respekt. Det burde biskoppen også gøre – i stedet for at gøre knæfald for gudløsheden.