Knakkergaard var den eneste der gik

Skilsmissen i Dansk Folkeparti udstillet

Aalborg 19. september 2002 08:00

AALBORG: Kort efter middag - efter tre timers forhandling og frokost - forlod Anita Knakkergaard (DF) budgetforhandlingerne. Dermed blev skilsmissen i Dansk Folkepartis byrådsgruppe udstillet for åben skærm, idet partifællen Tommy Eggers Hansen blev siddende ved forhandlingsbordet. I øvrigt til den bitre ende, så han er med i det færdige forlig. Det var nedlæggelsen af ni børnehaver, der fik Anita Knakkergaard til at forlade forhandlingerne. - Jeg kan overhovedet ikke gå med til, at man vil nedlægge ni børnehaver og merindskrive i nogle af de resterende. Børnene bliver jo som burhøns, siger Anita Kankkergaard, der selv er uddannet pædagog. Hendes forslag var, at der blev sparet på de penge, der er afsat ekstra til undervisning af tosprogede elever for at finansiere bevarelsen af de ni børnehaver. Det forslag faldt ikke i god jord hos de øvrige partier og heller ikke hos Tommy Eggers Hansen, der brød med Anita Knakkergaard i mandags og nu har sin egen DF-gruppe i byrådet. Anita Knakkergaard kunne heller ikke acceptere forslaget om at lukke tre fritidscentre. Hun mener, at mindst Gl. Kongevej og Griffen bør bevares, mens hun er lidt i tvivl om Skalborg Fritidscenter. I og med, at Anita Knakkergaard er den eneste, der står uden for budgetforliget, vil hun også være den eneste, der kommer med ændringsforslag. Blandt ændringsforslagene vil være en lukning og salg af Huset i Hasserisgade. - Huset giver jo underskud, og det er ikke mere de svagere stillede, der benytter stedet. De er bedre stillede mennesker, som selv har råd til at benytte nogle af de andre tilbud, der findes i byen. Desuden trænger Huset til en gennemgribende renovering, og et salg kan vel indbringe vurderingssummen på 13 millioner kroner. De penge vil jeg hellere bruge på nogle af de socialt dårligst stillede i vores kommune, siger Anita Knakkergaard. Forslaget om at sælge Huset er på forhånd sikkert på at blive nedstemt med 30 mod en. Det samme er tilfældet med alle øvrige ændringsforslag.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...