Knald eller fald for musikhuset - manko på 11 mio.

Nu må nordjyderne stå sammen

Og så mangler der kun 11 mio. kr. Til at Musikkens Hus i Aalborg - undskyld i Nordjylland - kan blive en realitet. Formanden for SIFA, Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg, Henrik Jensen, havde penge på lommen, da han i går opsøgte Ole Jørgensen, direktør for Spar Nord Fonden og medlem af Komiteen til Rejsning af Musikkens Hus. 100.000 kr. svarende til ca. 500 kr. fra hver idrætsforening under paraplyen SIFA, eller ca. 2 kr. pr. medlem, skiftede hænder. Nu står tilbage at finde de afgørende 11 mio. kr. 1. september er sidste frist for de i alt 50 mio. kr., som komiteen skal samle. 39 mio. kr. er i hus via bidrag fra fonde, foreninger og virksomheder. Beløbet er en forudsætning for, at de 60 mio. kr., som Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt hver især har stillet i udsigt, kommer til udbetaling. Projektet står og falder med, om man når til vejs ende. Det gælder således nu om, at ikke blot hele Aalborg, men hele Nordjylland står sammen. Det var det signal, SIFA med sin donation gerne vil have sendt i cirkulation efter mottoet: Mange bække små... - Vi har ved flere lejligheder markeret os som idrættens paraplyorganisation, der gerne vil være med til at præge samfundet på andre områder end de rent sportslige, siger Henrik Jensen. Han håber således, at foreninger, forbund og arbejdspladser vil være med til at støtte op om det hus, som ikke kun skal være Aalborgs, men hele Nordjyllands. På mandag udløses spændingen om, hvem der vinder konkurrencen om at få lov til at stå for det nye hus. Tre arkitekt- og ingeniørfirmaer er med i den afsluttende runde. Hele projektet, som bliver på 30.000 kvm. i alt, heraf de 10.000 til musikhusdelen, er sat til at skulle koste 460 mio. kr. De 170 mio. kr. går til musikhusdelen. Ca. 250 mio kr. investeres i byggeri til undervisning og forskning. Midlerne hertil udredes af staten. Ca. 55 mio. kr. er skænket af Fonden Realdania, dog udelukkende til højnelse af bygningens arkitektoniske kvalitet.