Litteratur

Knaldroman fra gamle dage

ROMAN Lars Holmgaard Jørgensen: "Han danse som en adelsmand" Det vil næppe være urimeligt at kalde en handlingsmættet roman som denne, hvori der i livfuld blanding forekommer snigmord med jagtgevær, drab med forkert ladet pistol, incest, utroskab, falske breve, kongegestus og eksilering, for en knaldroman, for disse ganske grove virkemidler appellerer mest til kiosklitteraturen læsere. Læg hertil, at der er tale om de hurtige handlingers bog, som dog et enkelt sted glider over i en ædru Frederik den Femtes betragtninger og virkelighedssyn. Men ellers er det småt med det historiske stof fra 1700-tallets sidste halvdel og det personbiografiske. Der er lidt om bondereformerne og en antydning omkring pietismen, og kongens drikfældighed og nære venskab med Moltke tematiseres. Romanen fortæller om den sympatiske, velbegavede stedsøn Niels Krejme, der udtages til militærtjeneste. Han er Nådigfruens elsker og i det hele taget en omsværmet ung mand, der planter sit afkom hist og pist og alle vegne. For at blive fri indgår han en aftale med herremanden om et fingeret mord og rodes dermed ind i et spil på højt plan, hvori også kongen deltager. Det er også ham, der gennem samtaler med Niels Krejme reder trådene ud, og som skåner rømningsmandens liv og lader ham gå i eksil. Romanen viser, at kvinden ofte er den overlegne i grumhed og snilde, mens de to køn i moralsk henseende intet har at lade hinanden høre – og sådan vil det blive ved at være til den yderste dag. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Lars Holmgaard Jørgensen: "Han danse som en adelsmand" 218 sider, 198 kr. Forlaget Bindslev.