Færdselsforseelser

Knallertkører med promille på 3,40

BROVST:En 46-årig mand fra Torslev, der i juni ved retten i Fjerritslev var tiltalt for at have kørt på knallert uden styrthjelm med en promille på 3,40, fik dengang sin sag udsat. Dommeren mente, at manden var for beruset til, at der kunne gennemføres en retssag på betryggende vis. Tiltalte mødte nemlig op i retten så beruset, at han døjede med at formulere sig og holde balancen, da han skulle tage plads på anklagebænken. Dommer og anklager blev derfor enige om, at det ikke ville være forsvarligt at gennemføre en retssag. Derfor blev sagen udsat, og selv om tiltalte påstod, at han ikke ønskede advokathjælp, blev der beskikket en forsvarer, der kunne tage vare på hans retssikkerhed. I et nyt retsmøde i går var tiltaltes tilstand ikke meget anderledes end ved forrige retsmøde, men bistået af sin forsvarer, advokat K. Dalsgaard Hansen, og en stor portion tålmodighed fra dommer og anklager, lykkedes det at få gennemført retshandlingen. Tiltalte kunne erklære sig skyldig. Hvor meget han havde fået at drikke for at opnå den anselige promille, var det ikke muligt at få en forklaring på. Og på spørgsmålet om, hvorfor han ikke havde styrthjelm på, svarede tiltalte, at han var tykpandet nok i forvejen. Det fremgik af forklaringerne i retten, at tiltalte havde været i kontakt med Kriminalforsorgen for at opnå en betinget dom med vilkår om alkoholistbehandling. Men efter Kriminalforsorgens udtalelse havde det ikke været muligt at få en fornuftig snak med tiltalte, der overhovedet ikke var motiveret for at indgå i antabusbehandling. Det var femte gang, manden var tiltalt for spirituskørsel, og den takstmæssige dom var derfor 20 dages ubetinget fængsel. Dertil kom en reduceret bøde på 300 kroner for den manglende brug af styrthjelm. Tiltalte ønskede 14 dages betænkningstid med hensyn til anke til landsretten - og fremsendte en hilsen til søens folk, inden han forlod retten.