Lokalpolitik

Knap 11 mio. kr. ekstra i kassen

Hjørring Kommune får i 2006 en tiltrængt efterregulering i bloktilskud

HJØRRING:Pengene kunne ikke komme på et bedre tidspunkt. Hjørring Kommune har for nylig fået at vide, at det gav gevinst at selvbudgettere skatteudskrivningen i 2003. Der kommer en efterrugulering på 10,9 mio. kr., men pengene falder først i 2006. Kommunernes Landsforening (KL) har sendt en mail til de kommuner, der selvbudgetterede i 2003 og meddelt, at der bliver i alt 1.9 mia. kr. i efterreguleringer til kommunerne. Hjørring Kommunes andel er de 10,9 mio. kr. Pengene kommer måske ikke direkte til at påvirke budget 2005, men med udsigten til lidt mere luft i økonomien i årene efter 2006 kan byrådspolitikerne - og borgerne!- trække vejret lidt lettere. - Det er naturligvis en god nyhed, men det kommer ikke til at påvirke budget 2005, siger borgmester Bent Brown (S). Han er dog godt tilfreds med, at de 10, 9 mio. kr. i 2006 vil få afsmittende virkning på årene efter 2006. - Pengene indvirker jo på størrelsen af kassebeholdningen. Hvis vi lægger 10,9 mio. kr. til i 2006, så bliver det jo lettere at etablere den nødvendige kassebeholdning i de følgende år, siger Bent Brown. Den økonomiske mekanisme illustreres meget godt ved dette års budgetforhandlinger. Ved førstebehandlingen af budgettet på byrådsmødet i onsdags blev det meddelt, at økonomiudvalget havde anbefalet at linde lidt på kassen, så de værste besparelser kan mindskes. Kassebeholdningen kan gøres meget lille, hvis budgetterne holder. Så behøver man ikke den reserve, der ligger i en stor kassebeholdning. På byrådsmødet fremhævede Venstre, at man er nødt til at have en stor kassebeholdning, fordi budgetterne i de seneste mange år er skredet med godt 20 mio. kr. hvert år. Hvis ikke man har "lidt stående på bogen" i form af en rimelig stor kassebeholdning, så skal man ud i kraaftige hovsa-besparelser for at få budgettet til at hænge sammen. Omvendt presser det naturligvis driftsbudgettet, hvis man er nødt til at lægge mange millioner i kassen.

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk