Knap 5.000 fugle ringmærket i 2006

PANDRUP:William C. Aarestrup ringmærker hvert år i tusindvis af fugle i sin villahave. I øjeblikket er der ikke meget at lave. - Fuglene kan finde føde andres steder og nærmer sig ikke husene, siger han. I januar i fjor ringmærkede han 25 fugle, bl.a. dumpap, musvit og bogfinke, og i januar 2004 160 individer. Begge måneder var koldere end det, vi hidtil har oplevet i år. Gennemsnitstemperaturen var ifølge DMI 0,9 g på landsplan i 2006 og 0,4 i 2004. - I hele 2006 ringmærkede jeg 4.860 fugle af 45 arter i min have og i lader og andre steder. De 1.182 af dem var svaler og blandt de usædvanlige var der fem slørugleunger, fortæller han. Fangsten i haven foregår i lange spejlnet i stille vejr. - De skal røgtes hver halve time. I 1970 fangede jeg 4.300 stære på tre uger i haven. Da drømte jeg om stære om natten, mindes han. Tallene indberettes til Ringmærkningsafdelingen på Zoologisk Museum hvert år i januar.