EMNER

Knap 600.000 kr. til IT-oprustning - især til 3. klasserne

SINDAL:Sindal Kommune har som ventet fået et positivt svar fra Undervisningsministeriet på en ansøgning om tilskud til indkøb af computer-udstyr til især de kommende 3. klasser. Det oplyser kommunens skolekonsulent i IT-spørgsmål, Christian Gjørup, der for nogle måneder siden selv sendte ansøgningen afsted. - Pengene er gået ind på kommunens konto allerede, men der går lige et stykkke tid endnu, før vi køber udstyret, siger han. Knap 300.000 kroner er der kommet fra ministeriet, der krævede, at Sindal Kommune selv satte et lignenede beløb af til formålet, og det har kommunalbestyrelsen allerede gjort, så der er næsten 600.000 kroner i alt til rådighed. Tilskudsordningen fra ministeriet indeholder krav om, at beløbet skal gå til indkøb af computerudstyr til landets 3. klasser - enten ved, at computerne opstilles i 3. klasserne eller i umiddelbar tilknytning hertil. Det kommunale beløb af samme størrelse, må man derimod smøre ud over klassetrin efter eget valg, så der er på sin vis både tale om en målrettet indsats mod de kommende 3. klasseselever samt en generel oprustning. Den kommende investering kommer til at fordele sig via to spor: Til udskiftning af pc"er, der ikke længere er tidssvarende og derfor ikke bliver brugt samt til elever, som trænger til flere. Et forsimplet regnestykke siger, at de ministerielle og kommunale midler til sammen kan finansiere omkring 100 pc-arbejdspladser, men flere computere kan dog eksempelvis også kræve flere printere - og der vil være råd til knap så mange, hvis man eksempelvis vælger at købe en del bærbare.tn