Ungdomsuddannelser

Knap hver tredje elev dropper ud

Kommunen vil have lavet en handleplan for, hvordan man gennem et samarbejde med ungdomsuddannelserne kan mindske frafaldet

ERHVERVSSKOLERNE AARS, hvor billedet her er taget, er en af de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner, der kommer til at få et tættere samarbejde med kommunen fremover. Det fælles mål er, at flere af de unge gennemfører deres uddannelse. Arkivfoto

ERHVERVSSKOLERNE AARS, hvor billedet her er taget, er en af de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner, der kommer til at få et tættere samarbejde med kommunen fremover. Det fælles mål er, at flere af de unge gennemfører deres uddannelse. Arkivfoto

Hele 97 procent af de unge, der går ud af folkeskolen i Vesthimmerlands Kommune, er tilmeldt en ungdomsuddannelse. Men kun 68 procent gennemfører. Derfor sætter kommunen ekstra kræfter ind på at gøre noget ved frafaldet. - Det er faktisk gået den forkerte vej. Frafaldet er ikke blevet mindre i de seneste år, men tværtimod større, siger Søren P. Johansen (S), formand for kommunens beskæftigelsesudvalg. Dermed er der lige nu langt op til regeringens målsætning om, at 95 procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse i 2015. Søren P. Johansen håber, at billedet vender, når resultaterne af et stort projekt, "Ungdomsuddannelse til alle i Vesthimmerlands Kommune", forhåbentlig begynder at vise sig. Projektet blev skudt i gang for halvandet år siden med en konference i Løgstør. Her var indbudt folk, der i det daglige har med unge at gøre på mange forskellige måder, både inden for ungdomsuddannelserne og inden for det kommunale system. Det viste sig hurtigt, at der var behov for bedre samarbejde og koordinering.