Lokalpolitik

Knap så hårde sparekrav

Thisted Byråd skal finde besparelser for 50 mio. kr. på drifts- og anlægsbudgettet for 2012. I forhold til i år er sparekravet dog knap så alvorligt.

Byrådspolitikerne i Thisted slipper ikke for endnu en sparerunde. Men lige nu tyder alt på, at sparekravene bliver mindre skrappe end sidste års sparerunde, der bl.a. bød på lukning af folkeskoler og andre institutioner. Mens der skulle findes 50 mio. kr. på kommunens driftsbudget for 2011 plus andre 30 mio. kr. på anlægsbudgettet, så tegner sparekravet lige nu til at blive i alt 50 mio. kr. i 2012. Kommunens økonomiudvalg vil finde de 30 mio. kr. på anlægsbudgettet, mens 20 mio. skal hentes som besparelser på driften. - Det er det, vi kan nøjes med, sådan som det ser ud nu. Men det er også barsk nok, siger borgmester Lene Kjelgaard Jensen (V). Hun understreger, at tallene kan nå at ændre sig i både den ene og den anden retning, inden budget 2012 skal endeligt vedtages i efteråret. En af usikkerhedsfaktorerne er den kommende aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening - selv om det er rimeligt sikkert, at der bliver nulvækst på de kommunale budgetter. Indtil nu er der budgetteret med anlægsudgifter på 179 mio. i 2012. Det vil altså blive reduceret til 149 mio., hvis det nuværende sparemål holder stik - men stadig godt over kommunens målsætning om et anlægsbudget på 100 mio. Kommunens fagudvalg skal i de kommende måneder tage stilling til, hvor besparelserne skal findes.