Knas i landsbyordningen

Lederen af Mariehuset gennem syv år er sagt op

LØRSLEV:Superlativer har ikke just været en mangelvare, når den landsbyordning, der fra 1. april blev indført i Hørmested og Lørslev, skulle beskrives. Ordningen, som betyder, at kommunen kan indskrive børn fra tre år i den lokale skole, er første skridt mod et egentlig børnecenter, hvor de lokale institutioner smelter sammen til en helhed, men den fagre nye verden har allerede resulteret i personaleændringer. Ellen Pedersen, mangeårig leder af Mariehuset i Lørslev, har således ikke ønsket at fortsætte i en ny stilling som følge af landsbyordningen, som blandt andet giver skoleinspektøren den øverste ledelse - i dette tilfælde Villy John Petersen - for både skolebørn og børnehavebørn. Pr. 1. april blev hun opsagt i sin nuværende stilling, fordi landsbyordningen blev gennemført, og Ellen Pedersen ikke kunne acceptere den nye stillingsbeskrivelse. - Jeg sagde nej tak til, at der skulle ændres på betingelser og beføjelser. I øjeblikket er jeg i lidt af et ingen-mandsland, for kommunen mener jeg skal blive i opsigelsesperioden på seks måneder, lyder det fra Ellen Pedersen med henvisning til, at hun er opsagt fra sin tidligere stilling, men på den anden side ikke er begyndt i et nyt job. Hendes fagforening, BUPL, mener derimod, at hun burde være fritstillet 1. april, så ingen ved lige nu, under hvilke omstændigheder Ellen Pedersen får sagt farvel. - Grundlæggende synes jeg, at børnecentertanken er en god ide, fordi det skaber en helhed og er med til at bevare lokalområdets institutioner, siger Ellen Pedersen. Alligevel ville hun ikke være med i den nye ordning. - Det handler om værdier og kemi, forklarer hun uden dog at vil uddybe det nærmere i avisens spalter, men sikkert er det, at landsbyordning og børnecenter kræver betydeligt mere samarbejde mellem en leder af børnehaven og skoleinspektøren i et lokalområde, end tilfældet var før 1. april. Skoleinspektøren ved Lørslev Skole var overrasket, da han hørte, hun ville forlade Mariehuset. - Hun forlader jo en institution, hun har været med til at bygge op. De har været lejere af kommunens lokaler, og det kan man måske sammenligne med et arbejdsgiver/lønmodtager-forhold, hvor man ikke altid har de samme interesser, siger Villy Petersen, der ikke vil gå nærmere ind i substansen af samarbejdsklimaet mellem ham og Ellen Petersen. 03 Som følge af indførelsen af landsbyordningen har den tidligere formand for Mariehusets forældrebestyrelse, Åse Vajhøj, nu fået sæde i skolebestyrelsen, og hun er stærkt kritisk overfor Sindal Kommune. - Det ser ud til, at det bærende motiv for kommunen er økonomi. Ellers skulle vi have haft langt mere tid til at forberede os, siger Åse Vajhøj med henvisning til, at kommunen først kunne sætte forældrebetalingen op, når landsbyordningen blev gennemført. Åse Vajhøj er ikke videre rundhåndet, når hun skal dele karakter ud til kommunen after 13-skalaen - det kan kun blive til 03 på grund af hastværket, og hun er heller ikke videre begejstret for det oplæg, som forvaltningen har udarbejdet til en børnepolitik, som skoler og institutioner har høringsfrist på til på 4. juni. - Det er et stykke papir, som ville egne sig bedre som oplæg i forbindelse med gennemførelsen af landsbyordningen, mener Åse Vajhøj.