Lokalpolitik

Knas i økonomien i fire år

Hirtshals Kommune havde flere udgifter end indtægter

Det fremgår klart af revisionsrapporten om Hirtshals Kommunes regnskab for 2006, at Hirtshals Byråd ikke har grebet ind, siden kommunens regnskaber fra 2002 begyndte at udvise underskud på den ordinære drift. Revisorerne skriver det således: ¿I alle fire år har det realiserede regnskab udvist større udsving i forhold til det oprindelige budget. Det er vores indtryk, at erfaringer fra tidligere år tilsyneladende ikke har haft indflydelse på budgetudarbejdelsen for de kommende år. I 2006 udgør de manglende bevillinger på den ordinære drift ca. 27 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.¿ Revisorerne konstaterer, at underskuddet især er markant i regnskabsåret 2006, hvor det udgør ca. 33 millioner kroner. Tidligere viceborgmester i Hirtshals Kommune, Viggo Bilde (UP) mener, at befolkningsudviklingen har været en ubekendt modspiller, hver gang Hirtshals har skullet lægge et budget. - Jeg synes da, at det er træls, at økonomien er skredet så meget i 2006, men på indtægtssiden er befolkningsudviklingen gået os imod. Der er færre skatteborgere og de kalkuler, vi har lavet i den henseende, er jo altid et skøn. Hvis de ikke holder, så ender vi i et minus, siger Viggo Bilde. - Det er altid nemt at være bagklog. Viggo Bilde siger, at Hirtshals Byråd ikke vidste, hvor slem situationen var. - Da vi gik af i december 2006, fik vi at vide, at underskuddet ville blive på godt ni millioner kroner. Vi fik et chok, da vi sidenhen så regnskabstallene, siger Viggo Bilde. I 2006 var Hirtshals Kommune trængt på likviditeten og måtte lave en aftale med Indenrigsministeriet. Kassebeholdningen var nået ned på et kritisk niveau. Hvis den negative situation i likviditeten i Hirtshals Kommune var fortsat i 2007, var Hirtshals Kommune måske være blevet sat under administration af Inderigsministeriet. Indenrigsministeriet ønskede dog ikke at forfølge sagen ind i 2007, da Hirtshals Kommune som bekendt blev en del af Ny Hjørring Kommune. - I debatten om Hirtshals økonomi fokuserer man altid på likviditeten, men man glemmer at nævne, at Hirtshals bringer en meget stor egenkapital ind i Ny Hjørring Kommune, siger Viggo Bilde. Egenkapitalen er blandt andet skoler, plejehjem og Hirtshals Havn. Af revisionsrapporten fremgår det, at tallene fra Hirtshals Kommune giver et retvisende billede af kommunens økonomi. Men at de selvsamme tal burde have advaret politikerne om, at underskuddet ville blive væsentlig større, end man regnede sig frem til. inger.lise.joensson@nordjyske.dk, allan.vinding.soerensen@nordjyske.dk