Kniv i lommen

Danmark er for det meste et trygt land at leve i. Men et stigende antal voldsepisoder sætter sine spor.

Flemming Møller Mortensen

Flemming Møller Mortensen

Meningsløs vold med døden til følge og optrapning af bandekrige er episoder, vi ikke kan tillade. Gennem de seneste seks år er volden steget med næsten 20 %. Blandt børn i alderen 10 til 14 år er anmeldte voldsforbrydelser mere end fordoblet i samme periode. At børn i så lav en alder bliver kriminelle, kan og skal ikke accepteres. Socialdemokraterne har i den nævnte periode været med til at hæve straffen for vold. Vi mener, det er gode tiltag, men det er tilsyneladende ikke tilstrækkeligt. Det er på tide, at der bliver gjort op med en alt for slap holdning til forebyggelse af vold. Vi skal således ikke alene straffe voldsmændene, men samtidig bekæmpe volden gennem forebyggende initiativer. Hertil hører en lang række socialpolitiske foranstaltninger. Men forebyggelse af vold kan også være et mere konkret initiativ. Eksempelvis Socialdemokraternes forslag om totalt forbud mod at bære knive i visse dele af nattelivet. Forslaget blev fremsat under den seneste debat i Folketinget. I forslaget lå, at politiet skulle udpege de nødvendige zoner af en by, hvor det ikke var tilladt at bære kniv i tidsrummet fra kl. 22.00 til 06.00. Der er slet ingen grund til, at personer skal gå med kniv i nattelivet. Selv en lille kniv kan gøre stor skade, hvorfor der bør indføres et totalforbud. Et forbud, der ville kunne sende et stærkt signal til alle borgere om alvoren i sagen. Med loven ville politiet samtidig få et værktøj til lettere at kunne håndhæve denne. Desværre kunne lovforslaget ikke samle et flertal. Socialdemokraterne arbejder imidlertid ufortrødent videre i denne alvorlige sags tjeneste.