Knivholt ændrer regnskabs-procedure

Formanden vil tage over og underskrive bilag, så Knivholt undgår ny kritik fra revisorerne

FREDERIKSHAVN:Selv om det ikke er et kompliceret regnskab, Foreningen Knivholt Hovedgård ligger inde med, så har det givet revisorerne anledning til at påtegne forretningsgangene som mangelfulde. Det sker, idet det er samme person, der putter penge i kassen, tager dem op igen og skriver under på bilagene. Og personen er den daglige leder, Olav Madsen. "Under vor revision i årets løb gennemgik vi forretningsgangene, specielt med henblik på at konstatere svagheder i de interne kontroller. Konklusionerne om forretningsgangene er, at de er mangelfulde, da samme person foretager alle transaktioner... Den interne kontrol på dette risikoområde er mangelfuldt", skriver revisorerne. Og dette risikoområde har revisorerne gjort opmærksom på i nogle år, men først nu ser det ud som om, bestyrelsen i foreningen Knivholt hovedgård tager kritikken til sig og ændre praksis. - Vi er godt klar over, at det er en sårbar situation, men vi har tidligere vurderet, at idet vi har et forholdsvist primitivt regnskab, har det været tilstrækkeligt, at vores revisor har kunnet gå ind og tjekke alle bilag. De er sat i ringbind, og der er egentlig ikke så meget at holde styr på, vores transaktioner er lige ud ad landevejen med indkøb af materialer, men revisorens påtale har gjort, at vi har taget det op til revurdering og diskuteret, hvordan vi skal tjekke udgifter og indtægter, fortæller formanden for Foreningen Knivholt Hovedgård, Kenneth Bergen. Han tilføjer, at han regner med, at der på næste bestyrelsesmøde vil blive vedtaget, at han som formand også skal gennemgå og underskrive bilagene. Revisorerne understreger i årsrapporten for 2002, at der iøvrigt ikke er nogen former for uoverensstemmelser i regnskabet, der viser et underskud på godt 260.000 kr.