Ungdomsuddannelser

Knivskarpt vidne i farver

Overvågningsbilleder fra diskotek var med til at fælde to overfaldsmænd fra Aalborg-området

Vidner er ofte uundværlige, hvis anklagerens sag skal føre til domfældelse. Vidneudsagn kan dog være af svingende kvalitet og troværdigheden kan også beklikkes, når forsvareren ruller sig ud. Men et af vidnerne var knivskarpt ved retsmødet torsdag formiddag i Retten i Hjørrings sal A. "Vidnet" var skarpe overvågningsbilleder i farver fra diskotek Buddy Holly i Hjørring. Billederne blev afspillet i retten og levnede - næsten - ingen tvivl om, hvad der skete natten til 21. november sidste år. Ville ikke udtale sig Nattens hændelser medførte, at to diskoteksgæster blev ofre, mens to andre blev overfaldsmænd. En ung mand, der stammer fra Hjørring, var på besøg i sin gamle hjemby for at feste med vennerne. Han gik på toilettet i løbet af natten, og da han kom ud derfra, tog en ordentlig kleppert - en 22-årig mand fra Aalborg - fat i ham og slog ham; få sekunder senere fik overfaldsmanden hjælp af en anden person, en 25-årig man fra Aalborg-området, der både slog og sparkede ofret. En af ofrets venner var også til stede på toilettet, og da han råbte, at de skulle stoppe overfaldet, tildelte den 25-årige også ham nogle slag - tre med flad hånd. Det forløb dokumenterede overvågningsbillederne, og logisk nok blev billederne bakket op af de to ofres vidneforklaringer. Den 25-årige overfaldsmand ville slet ikke udtale sig i retten, mens den 22-årige forsøgte at sandsynliggøre, at den unge mand, som fik tæsk, havde provokeret ham. - Vi sad ved et VIP-bord og drak champagne, og så kom han op og begyndte at drikke af noget af det, som jeg havde købt, lød det fra den 22-årige. Det skulle have gentaget sig flere gange, men det var nu ikke en forklaring, der blev købt - og den blev heller ikke bakket op fra anden side. Det offer som det gik værst ud over, fik blandt andet blødninger i begge øjne, men har dog ikke fået varige mén. I retten kunne han ikke komme i tanke om, hvordan han på nogen måde kunne have fremprovokeret overfaldet. Det skulle da lige være, at han har sagt noget i retning af "slap dog af", da den 22-årige bad ham om at skynde sig på toilet, så andre kunne komme til. Kursus i anger management Trods de skarpe optagelser, så gav overvågningsbillederne alligevel anledning til tolkning og diskussion. Lige inden overfaldet sker, ser det ud som om, at de to overfaldsmænd blinker eller nikker til hinanden. Anklageren mente, at det viste, at volden var planlagt til at blive udøvet i fællesskab af de to, der kender hinanden i forvejen. En af forsvarerne gik mod den antagelse, blandt andet med henvisning til, at overfaldsmændene faktisk kom ind på toilettet før ofrene. En enig domsmandsret endte med at mene, at volden udøvet efter fælles forståelse. Mens den 25-årige, der arbejder i en nordjysk institution, måtte inkassere en dom på tre måneders ubetinget fængsel, så faldt hammeren noget hårdere for den 22-årige, der blev straffet yderligere for at have begået vold i gentagelsestilfælde. Torsdagens dom var således hans femte voldsdom. Han har i forvejen en reststraf på 111 dage efter en prøveløsladelse, så i alt skal han nu afsone otte måneders fængsel - og skal i øvrigt fortsat være varetægtsfængslet frem til afsoningen. Den 25-årige udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen, mens den 22-årige modtog den. Han er i gang med en ungdomsuddannelse, som dommeren opfordrede ham til at fortsætte med, når det blev muligt, eventuelt med hjælp fra den mentor, han har fået tilknyttet fra Kriminalforsorgen. I forbindelse med en tidligere afsoning har han i øvrigt gennemgået et kursus i anger management - et kursus som næppe kan siges at have haft den ønskede effekt.