Retspleje

Knivstikkersag trækker ud

Først sidst i maj skal dommerne tage stilling til knivstikkeriet i Bedsted.

Forældrene til den 25-årige mand fra Sydthy, som stadig sidder varetægtsfængslet efter knivstikkeriet i Bedsted i november, undrer sig over retssystemet. I weekenden blev en 18-årig mand anholdt i Hadsund efter han havde stukket med kniv, men blev efter afhøring hos Aalborg Politi løsladt igen. Den forskel undrer forældrene til den 25-årige, som kan se, at deres søn måske skal sidde seks måneder i fængsel inden retssystemet skal vurdere hans skyld og straf. Men den forskel undrer til gengæld ikke forsvareren til den 25-årige, advokat Morten Wagner fra Viborg: - I Danmark er det mere reglen end undtagelsen, at folk bliver varetægtsfængslet, siger han og forklarer, at selv om han og andre advokater i mange år har kæmpet mod de mange varetægtsfængslinger i Danmark, så viser erfaringerne, at når politiet ønsker en person varetægtsfængslet, så sker det næsten per automatik. For Morten Wagner er det store problem, at fængslingen ofte forlænges, selv om det efter måske fire uger stort set ikke betyder noget for opklaringen af en sag: - Fængslingerne sker som regel efter retsplejelovens pargraf om at den sigtede vil hindre opklaringen. Morten Wagner siger, at det er sjældent, at politiet ikke har alle oplysninger efter kort tid og derfor mener han, at de lange varetægtsfængslinger er et problem, som Danmark har i forhold til menneskerettighederne. I sagen fra Bedsted er der nu gået fire måneder og den 25-åriges varetægtsfængsling skal i næste uge vurderes igen i Retten i Thisted. Her vil Morten Wagner arbejde for, at der nu sker en løsladelse, men han mener ikke sagen fra Hadsund ændrer på noget: - Her valgte en jurist undtagelsesvis at vurdere, at der ikke var basis for at sende sagen for en dommer. Det har ikke været muligt i denne uge at træffe nogen af juristerne fra politiet, som har haft med sagen i Hadsund at gøre og heller ikke den kommende sag i Thisted. Chefanklager fra Midt og Vestjyllands Politi og tidligere politimester fra Thisted, Kåre Skjæveland vil ikke kommentere sagen fra Thy, men siger generelt, at det hver gang er en vurdering af juristerne, om folk skal i grundlovsforhør og der er det dommerne, der tager stilling: - Erfaringen viser, at alle straffesager er forbløffende forskellige, siger han. - Det er også den samlede vurdering af grovheden, ser spiller ind hos både politiets jurister og dommere. Kåre Skjæveland siger, at der også er en gråzone, når der dukker et problem op om eventuel nødværge. Noget, som sagen i Hadsund indeholder, og det ord har også været nævnt i sagen fra Bedsted. Kåre Skjæveland siger også, at hvis en person har siddet varetægtsfængslet længere end den endelige straf, er der altid mulighed for at søge en erstatning. niels.hansen@nordjyske.dk