Ungdomsuddannelser

Knopskydning på handelsskolen

Ny fløj på 300 kvm. kommer både HG- og HH-elever til gode

AARS:Man skulle snart ikke tro, det kunne lade sig gøre at finde flere ledige kvadratmeter at bygge på. Ikke desto mindre har Erhvervsskolerne i Aars netop sat skub i opførelsen af endnu en ny undervisningsfløj til 2,8 millioner kroner. Denne gang er det i første række handelsskolens grunduddannelse, der kommer til at nyde gavn af nybyggeriet. HG-afdelingen har gennem længere tid haft "bedre dekorationsfaciliteter" stående på ønskesedlen, og dette ønske bliver nu opfyldt i form af en 3000 kvadratmeter stor tilbygning i tre etager. I kælderen bliver der indrettet et værksted, hvor HG-eleverne kan male skilte, udsmykke butiksvinduer o. l. Den mere teoretiske del af dekorations-undervisningen bliver i fremtiden henlagt til et stort, nyt klasselokale i stueetagen, og på 1. salen ser skolens HH-afdeling frem til at kunne disponere over et nyt, fleksibelt undervisningslokale, hvor der bl. a. vil være gode muligheder for at arbejde i grupper omkring en computer-skærm. - Med de nye rammer får vi endnu bedre mulighed for at afprøve nye undervisningsformer - og inddrage edb som en naturlig del af undervisningen. - Derfor greb vi også straks chancen for at få bygget til, nu da HG-afdelingen alligevel stod over for at skulle udvide, forklarer Dan Cordt Jørgensen, som er leder af Erhvervsskolernes HH-afdeling. Inge Marie Kristensen, der er leder af handelsskolens grunduddannelse, ser om muligt med endnu større forventning frem til, at den nye undervisningsfløj står klar til ibrugtagning omkring nytår. - Byggeriet indebærer, at vore værkstedsfaciliteter bliver udvidet til omkring det dobbelte, og det er der i høj grad også behov for. - Dekoration er et populært valgfag, hvor eleverne for alvor har mulighed for at udfolde deres kreative evner, og mange af dem vælger endda at specialisere sig på området. - Tidligere havde vi kun et dekorationshold. I dag kan eleverne vælge dekoration på tre forskellige niveauer, og det stiller - alt andet lige - noget større krav til undervisningsfaciliteterne, konstaterer hun. I alt kunne Erhvervskolernes HG-afdeling i går byde velkommen til 167 1. og 2. års HG-elever. Heraf har cirka 90 valgt "dekoration" som valgfag, oplyser Inge Marie Kristensen. Overordnet set ligger HG-søgningen nogenlunde på "normalt" niveau, og det samme gælder for så vidt HH-afdelingen. Dog med den undtagelse, at der i går var hele 22 unge mennesker, der startede på den 1-årige HH-linje. - Det er endda nogle flere, end vi plejer at have, og dét skyldes formentlig, at mange, som i forvejen har taget en almen studentereksamen, gerne vil nå at benytte sig at tilbuddet, inden det falder væk næste sommer, vurderer Dan Cordt Jørgensen. Sammenlagt var der i går 180 HH-elever, som tog hul på det nye skoleår på Erhvervsskolerne i Aars.