Knopskydning skaber ny vækst

Aflægger-firmaer åbner nye muligheder for at skabe omsætning og job, påpeger erhvervschef Per Husted

HADSUND:Selvom de fleste virksomheder drives af ønsket om vækst, gør det bestemt intet - set fra et samfundsmæssigt synspunkt - at nogle virksomheder må frasælge eller udskille dele og på den måde mister volumen. Faktisk er det i mange tilfælde en fordel, mener erhvervschef Per Husted. - Det er genialt. For summen af arbejdspladser øges ganske ofte som et resultat af knopskydningen. Derfor kan jeg godt nogle gange blive irriteret over katastrofestemningen, når en virksomhed må skære ned eller lukke. I mange tilfælde er det i virkeligheden starten til noget nyt og måske endnu større, bemærker Per Husted. I ugens løb offentliggjorde Trip Trap, at man lader medarbejderne Henry Jensen og Søren Kondrup overtage virksomhedens snedkerafdeling og dermed etablere et nyt selskab. Et godt eksempel på en knopskydning, der måske nok er drevet af nød, fordi den handler om at undgå fyringer, men som ifølge erhvervschefen meget vel kan føre til nye muligheder og ny vækst. - Når Jørgen Purup (adm. direktør i Trip Trap, red.) omtaler sin virksomhed, er snedkeriet formentlig ikke det første, han vil pege på. Det er det derimod, når Henry Jensen og Søren Kondrup nævner "Havnens Snedkeri". Det giver en helt anden dynamik, at man har fokus på lige netop denne ene gren af virksomhedens aktiviteter, siger Per Husted. Snedkeriet er ikke det første nye selskab med rødder i Trip Trap. Tidligere har en gruppe Trip Trap-ansatte etableret selskabet Timberman, og grundlæggeren Ib Møller har nu skabt firmaet Rikki Tikki Company. Historien kan fremvise mange eksempler på vellykkede knopskydninger. Erhvervschefen peger især på JKF Industri i Als. - Det har udviklet sig til, hvad man kan kalde en industriklynge. I årenes løb er der vel opstået 15-20 virksomheder omkring JKF, dels ved udskilning, dels ved at medarbejdere er brudt ud og har dannet egne virksomheder, forklarer Per Husted og nævner i flæng Weiss, Aagaard, Nordfab og Sparkex. Blandt eksemplerne i Hadsund er Echo Graphic, der i tidens løb har formeret sig til i alt fem mindre virksomheder ved knopskydning. Senest tilkomne i den proces er Echo Electronics, hvor hele elektronik-produktionen fra moderselskabet nu er samlet. I nogle tilfælde giver det moderselskabet nyt liv, at man kan koncentrere sig om kerneopgaverne, men selv i de tilfælde, hvor moderselskabet bliver kvalt i processen, kan slutresultatet blive positivt, påpeger Per Husted og kalder i den forbindelse Novo Diagnostics Systems for en succeshistorie, selvom nøglen for længst er drejet om. Før og efter lukningen har folk med en fortid i Novos udviklingsselskab nemlig dannet en stribe nye virksomheder, for eksempel Hadsund Maskinteknik, Beaute Pacifique, Cortex. For den sags skyld kunne man også nævne Check-Vision, der ganske vist ikke direkte er udsprunget af Novo-selskabet, men af en anden Novo-aflægger Scanbeam. Penell er endnu et eksempel, selvom firmaet for knap tre år siden blev opkøbt af RTX Healthcare og dermed fik adresse i Aalborg. - Men mange af medarbejderne bor fortsat i Hadsund, og det skulle da ikke undre mig, om nogle af dem på et eller andet tidspunkt vælger at begynde for sig selv, siger Per Husted. Under alle omstændigheder betyder Novo-bølgen, at Hadsund er godt repræsenteret inden for bio-medico branchen, der anses for at rumme nogle af de største vækstmuligheder i fremtiden. Og det er væsentligt, når man skal ud at "sælge" Hadsund og tiltrække nye virksomheder, sådan som Concept Hadsund sigter på. - Et af de vigtigste argumenter for at slå sig ned et sted er de kompetencer, man har, og i den henseende mener vi da, at vi står godt rustet hér, siger Per Husted.