Litteratur

Knud Møller udnævnt til æresmedlem

Flytter til nye lokaler i forbindelse med renovering af skolen

BINDSLEV:På Bindslev Sogns Engssamlings generalforsamling blev den tidligere mangeårige formand, Knud Møller, udnævnt til æresmedlem som en anerkendelse af det store arbejde, han har udført for egnssamlingen. - Egnssamlingen har 105 medlemmer, og mange henvender sig i vore lokaler for at granske i fortiden, sagde formanden for egnssamlingen, Niels Chr. Nørmark. - De fleste finder, hvad de søger, men der findes ingen statistik over besøgene, så der kan ikke sættes tal på. - Vi udvider stadig med mange gamle ting fra by og egn, som bliver afleveret af befolkningen, og det viser, at der fortsat er interesse for samlingens arbejde, tilføjede Niels Chr. Nørmark. Det er 22 år siden, at Bindslev Sogns Egnssamling blev oprettet. Desværre er den hidtidige lønnede sekretær, Birthe Larsen, blevet opsagt, da der ikke er flere penge fra arbejdsmarkedsrådet, som har betalt hendes løn. Det medfører, at bestyrelsen på skift sammen med frivillige - bl. a. Birthe Larsen og Edel Nielsen - passer egnssamlingen og sørger for, at der er bemanding i åbningstiden tirsdag eftermiddag. Forfatteren Jørgen Jakobsens bog "Bindslev Sogn 1805-1925. Lokalpolitik og Samfundsudvikling" sælger godt. Dels har Hirtshals Kommunes kulturudvalg købt bøger for 5000 kr., og dels har egnssamlingen solgt 90 bøger til andre interesserede. Bogen, der beskriver det lokale selvstyres udvikling i sognet, hvor fæstebønderne under Stensbæk Gods blev selvejere i 1805, er stadig til salg og kan foruden i egnssamlingen købes i Spar Nord Bank og i Blå Kors-forretningen. Forfatteren tegner et billede af de store kulturelle og økonomiske forandringer, der skete i lokalsamfundet. I forbindelse med renoveringen af Bindslev Skole bliver egnssamlingens lokaler inddraget til faglokaler, og egnssamlingen får i stedet anvist andre egnede lokaler. Det er egnssamlingens håb, at der bliver tale om mere "jordnære" lokaler, så der bliver lettere adgang for handicappede. Der foreligger endnu ikke nogen plan for, hvornår en flytning bliver aktuel. Poul Olesen ønskede ikke genvalg, og derfor blev Birthe Larsen nyvalgt til bestyrelsen.