KNUD RØDBRO

] Efter realeksamen er Knud Rødbro uddannet til landmand. ] Den militære løbebane sluttede med rangen premierløjtnant. ] Hans politiske karriere begyndte i 1990. [ 1. januar 1994 blev han borgmester. [ Han er valgt ind på Fælles-listen Vittrup-Lyngby-Rubjerg-Hundelev. ] Knud Rødbro er gift med Gunhild Rødbro. ] De har to sønner og en datter. [ Han driver en landbrugsejendom på Krogtoftevej i Hundelev, og ejer des-uden et sommerhus og en ejendom i Brønderslev. [ Denne ejendom grænser op til Brønderslev Golfklub, så måske vil han - når borg-mesterkæden engang med tiden er afleveret - lære at spille golf.