Knud Wilson var en ener

Knud Hans Wilson, læge, Rypevej 18, Strandby ved Frederikshavn, 86 år, døde mandag efter kort tids sygdom.

Knud Wilson blev 86 år.

Knud Wilson blev 86 år.

Knud Wilson var født på Kastellet i København i 1925. I 1950 blev han gift med sygeplejerske Kirsten, og de fik fem børn. I 1953 blev han uddannet, og familien tog i nogle år ophold i Sverige. I 1960 flyttede de til Strandby, hvor han startede sin egen praksis. Ud over at passe den var han fængselslæge på Statsfængslet Kragskovhede og i en årrække formand for Fængselslægernes Forening. Knud Wilson har i flere perioder siddet i byrådet, først for Fremskridtspartiet og senere for Dansk Folkeparti. Han har desuden været amtsformand for Dansk Folkeparti i Nordjylland. "Mågecanceren" Arbejdet med at afdække årsagerne til mange lungekræfttilfælde i Strandby nord for Frederikshavn blev en besættelse for ham. I 1990 udgav han bogen om sin årelange kamp, "Mågecanceren - eller lungekræften i Strandby 1963 til 1990". En gribende, næsten gyseragtig dokumentation, af en af den nyere tids største miljøskandaler, som fik fatale konsekvenser for det lille fiskerleje nord for Frederikshavn. Her fortæller Knud Wilson detaljeret om forureningen fra asfaltfabrikken, og som byens eneste læge fik han i begyndelsen af 1960'erne mistanke om, at der var noget galt, og fra 1968 konstaterede han det ene tilfælde af lungekræft efter det andet. En årelang kamp Han afgrænsede området ved at tegne streger fra det ene tilfælde til det andet. Stregerne dannede en figur, som lignede en måge - deraf ordet mågecanceren. Fagbladet, Ugeskrift for Læger, nægtede at optage hans artikler, og først da daværende formand for Cancerregistret, overlæge Johannes Clemmensen stillede med materiale, kom der skred i tingene. Først i 1984 kom der et gennembrud, da Knud Wilson kontaktede folketingsmedlem Jens Risgaard Knudsen, og Strandby blev forsidestof i landets aviser. Den giftige jord blev fjernet og erstattet af ren muld. Knud Wilsons årelange kamp var slut. Debattør og cyklist Hans kamp var kampen mod partikelforurening og ikke kun tobaksrygning, og artikler har siden været offentliggjort i det ansete tidsskrift "The Lancet". Knud Wilson var vidende, og hans altoverskyggende interesse var debatindlæg. I mange år cyklede han 15 kilometer om dagen. Fritiden blev også brugt til at male motiver af børn og børnebørn, og småreparationer blev klaret med større iver end dygtighed. Ferierne blev tilbragt i familiens sommerhus, som han selv havde været med til at bygge. Knud Wilson efterlader hustruen Kirsten, de fem børn, Ann Birgitte, Gorm, tvillingerne Lone og Lise samt Niels Christian, samt 13 børnebørn og syv oldebørn.