Frederikshavn

Knuden har åbnet sig

Første beboere er flyttet ind i ny institution

FREDERIKSHAVN:Knuden, hedder den ny institution i Frederikshavn, der har etableret sig i det tidligere kollegium, Knudensvej 16, efter at det på et tidspunkt tegnede til, at Knudens bestyrelse ikke kunne nå til enighed om lejemålet med ejeren af huset. - Men det har løst sig, vi har indgået en lejeaftale, og de første to beboere er flyttet ind, en tredje på vej, fortæller institutionsleder Thomas Pugh. Knuden er et bo- og efterværnstilbud for stabiliserede misbrugere med også en psykisk lidelse. - Meningen er, at beboerne skal have botræning og støtte, så de igen kan sluses ud i samfundet, siger Thomas Pugh, og vurderer at opholdet for den enkelte nok bliver på minimum seks måneder. - Fo mange af målgruppen er det den rene luksus at flytte ind her i forhold til, hvad de kom fra, inden de kom i behandling, og deres tilværelse skal så at sige bygges op påny, siger Thomas Pugh. Det tidligere kollegium er ombygget til 12 små lejligheder på ca. 30 kvm. med egne køkken-faciliteter og bad, og desuden er der fællesrum i form af køkken, spise- og opholdsstue. 700 kr. pr. døgn Udgiften for de kommuner, der vælger at benytte sig af Knuden, bliver på 700 kr. pr. døgn. Beboerne betaler selv husleje, varme, strøm og vand , og kan få boligsikring som til enhver anden lejlighed. - Prismæssigt ligger vi under andre omsorgstilbud i landsdelen, som Blå Kors er involveret i, siger Thomas Pugh, der regner med at alle Knudens lejligheder vil være beboet inden jul. - Nu skal kommunerne jo lige lære os at kende først, siger han. Der er fra start ansat to pædagoger, en plejer og en social- og sundhedsassistent foruden lederen, og forventet bliver det samlede personale ved 12 beboere på 6,5-7 inklusive Thomans Pugh. Knuden udsprang som et initiativ i Abildgårdkirkens menighedspleje. Den støtteforening, kirken etablerede, er siden indgået i et ligeligt samarbejde med Blå Kors. Institutionen har til etableringen fået et tilskud fra Frederikshavn Kommune på 750.000 kr. og har fra Socialministeriets satspuljemidler godt to mio. kr. over fire år til driften. NORDJYSKE bringer i weekendenet portræt af den ny institution.