Knuder knyttet til nyt maritimt netværk

Havnevirksomheder i samarbejde

FREDERIKSHAVN:Havnevirksomheder i Frederikshavn vil gå i fælles offensiv for at trække flere skibe til byen og dermed flere kunder til de maritime servicevirksomheder. Omkring 30 personer var mødt op til stiftelsen af Maritime Network Frederikshavn torsdag, men over 40 virksomheder har allerede tilmeldt sig foreningen. Listen tæller så forskellige virksomheder som et værft, rederier, et advokatfirma, et ejendomsfirma og en række virksomheder, som sammen eller hver for sig kan udføre stort alle former for skibsreparation. Havnesamarbejdet er kommet i stand på baggrund af lukningen af først Danyard i 1999 og dernæst Ørskovs nybygningsafdeling i 2002. Efter den sidste værftslukning fik kommunen stats- og amtstilskud til at undersøge, hvordan havnens erhvervsliv kunne udvikles og den negative spiral vendes. Det praktiske arbejde blev udført af projektkoordinator Bente Christensen og resulterede sidste år i en rapport "Frederikshavn Serviceselskab - Fakta og perspektiver". Siden har en arbejdsgruppe med bl. a. ledere fra havnevirksomhederne udarbejdet en vision for netværkssamarbejdet. - Vi vil gennemføre en markedsføring af havnen som et komplet maritimt set-up, og vi vil føre målrettede kendskabskampagner rettet mod rederier og befragtere, sagde havnedirektør Preben Reinholt ved den stiftende generalforsamling. En anden del af visionen handler om at få deltagerne til at se hinanden som dele et fællesskab i stedet for kun som konkurrenter - ud fra princippet om, at når det regner på den ene, så drypper det på de andre. Et af målene er i løbet af tre år at øge antallet af skibsanløb i Frederikshavn med 10 procent. Foreløbig går det meget godt. - Vi havde 713 anløb hele sidste år, men i januar i år har vi allerede haft 101 anløb, oplyste Preben Reinholt. Den første bestyrelse for Maritime Network Frederikshavn består af Jeppe Ørskov, Orskov, Morten Vestergaard ,Vestergaard Marine Service, Steen Hviid Mortensen, Alpha, Erik Møller, Martec, Karl Ole Beck, Stena, Eva Bandholm, Maersk Broker, og Preben Reinholt, Frederikshavn Havn, med Palle Laursen,Scanel, og Ole Conradsen, Skagen Sandblæseri, som suppleanter. Bestyrelsen har ikke konstitueret sig. Sekretariatsfunktionen varetages ind til videre af Frederikshavn Erhvervskontor.