Frederikshavn

Knuste ruder på stribe

Den tidligere Jehovas Vidners Rigssal på Koktvedvej har været udsat for en betydeligt hærværk. Ikke mindre en 17 ruder af varierende størrelse er knust med såkaldte beton-korssten.