Ko-kolleger til fagligt møde

Agro Nord venter besøg af mindst 5000 landmænd

AARS:Det er kogalskab på den gode måde, når nogle tusinde engagerede kvægfolk fra det meste af landet i næste uge vender støvlesnuderne mod Aars for at mødes over en solid kvægfaglig snak. Over 200 elitedyr er tilmeldt årets udgave af Agro Nord. Dertil kommer seks afkomsgrupper, fire malkeracer og det bedste af det bedste inden for seks kødkvægsracer. Agro Nord er årets eneste kvægfaglige udstilling. Tidligere har kvægfolk i den sydlige del af landet sat hinanden stævne til en faglig snak i Brørup. Samlingen af landets kvægbrugere fra årskiftet i én landsdækkende forening, Kvægavlsforeningen Dansire, er en af forklaringerne på, at der fra i år kun er én udstilling på landsplan. - At det blev os skyldes bl.a., at de veterinære krav er blevet skærpet, og at vi i det hele taget er i stand til at levere nogle ret unikke forhold for udstillingen i messecentret, påpeger kvægavlskonsulent Jens Holm Danielsen, Landbocentret i Aars. I modsætning til efterårets store Kimbrerskue er udstillingerne i udpræget grad målrettet mod fagfolk. - På Agro Nord appellerer programmet decideret til fagfolk, pointerer Jens Holm Danielsen. Fagudstillingen på Agro Nord 2003 retter fokus mod landets omkring 8000 mælkeproducenter. - Antallet reduceres næsten daglig og i løbet af de næste seks, syv år vil vi opleve at antallet af mælkeproducenter er halveret, understreger Jens Holm Danielsen. Blandt andet derfor er Agro Nords tekniske udstilling også i høj grad koncentreret om hjælpemidler til mælkeproduktion. Selve kvægavlsudstillingen er lagt i hænderne på Kvægavlsforeningen Dansire. - Udstillingen præsenterer seks afkomsgrupper efter de SDM-tyre, der i øjeblikket nyder størst interesse. Det er dyr, der efterhånden har nærmet sig verdenseliten. Så der er både national og international interesse omkring afkomsgrupperne, pointerer han. Efter præsentationen af afkomsgrupperne bliver omkring 200 elitekøer bedømt. - Det er for en stor dels vedkommende køer, som er meget aktuelle i avlsarbejdet, understreger han. Agro Nords faglige fokus afløses af mere underholdende indslag i aftentimerne. En opvisning i squaredance bliver fulgt af et af de programpunkter, som Agro Nords gæster traditionelt sætter størst pris på, nemlig auktionen over 13 udvalgte kvier og kviekalve. - Det er dyr, der alle er af så gode afstamninger, at det er realistisk at forvente bud mellem 15.000 og 40.000 kroner. Flere af dyrene har allerede haft interesse fra udlandet. Selvom Agro Nord ikke som Kimbrerskuet henvender sig til den helt brede offentlig, så forventer Jens Holm Danielsen et besøgstal, der kommer op i nærheden af efterårets dyrskue. - Vi regner med at få besøg af mellem 5000 og 6000 kvægfolk i løbet af dagen, understreger han.