Kodelås væk på ældrecenter

Armbånd med sender og pejlesystem skal hindre ældres bortgang

NØRAGER:Kodelåsen på indgangsdøren til Nørager ældrecenter er nu fortid her i det nye år, efter at kultur- og socialudvalget i efteråret med baggrund i nye lovkrav besluttede at den skulle fjernes. Men for at sikre, at typisk demente beboere og andre ældre med hjerneskader ikke unødigt skal forlade cen-tret og flakke omkring uden et bestemt mål, vil disse fremover få et armbind på med en indbygget sender. Det giver personalet mulighed for med et specielt bærbart pejleudstyr at indkredse og lokalisere dem ved eventuel bortgang. - Pejlesystemet kan finde beboerne inden for en radius af en kilometer. Er det ikke nok, kan udstyret monteres på en bil og dermed forøge aktionsradius. Systemet giver på samme tid mulighed for at kode 16 brugere af armbånd ind på samme tid, fortæller Vibeke Sand, leder af kommunens ældreafdeling, og tilføjer: - Og ansatte i kommunens ældreafdeling har helt klare procedurer for og vejledninger i at anvende systemet, når det er nødvendigt. Etisk dilemma Hun erkender, at der altid er et etisk dilemma i at beskytte borgeren imod en adfærd, hvor der er risiko for at komme til at skade sig selv sammenholdt med en begrænsning af deres personlige frihed og selvbestemmelse. - Personligt har jeg det dog etisk godt med, at kodelåsen nu er fjernet på indgangsdøren på Nørager ældrecenter. Den er et levn fra gammel tid på centret, for ingen af de to andre æl-drecentre i Nørager Kommune i Rørbæk og Haverslev har nogen sinde haft et tilsvarende system, påpeger hun. Varieret problem Fjernelsen af kodelåsen i Nørager har dog ikke skabt et behov her og nu for at give nogle beboere på stedet et armbånd på som alternativ sikring. Ifølge Vibeke Sand varierer behovet for armbånd nemlig meget i forhold til den enkelte beboeres aktuelle situation på kommunens tre ældrecentre eller ude i private hjem. - I øjeblikket er der derfor kun et eller to armbånd i brug til demente på ældrecentret i Rørbæk. Fra kommunens side har vi også mulighed for at sætte en døralarm op til lejligheder hos udsatte beboere og på den måde hurtigt registrere, om de forlader området, tilføjer Vibeke Sand. Lovændringer ligger bag forbudet mod brug af aflåste døre fremover på steder med demente og ældre med hjerneskade. På samme tid er der ved lov skabt andre muligheder for at beskytte udsatte beboere mod at kome til skade, nemlig med armbånd og pejlesystemer samt døralarmer. Dog er det ifølge Vibeke Sand stadig lovmæssigt tilladt at låse en dør for en beboer for ganske kort periode, indtil der er fundet en alternativ bedre metode at sikre, at de ikke forlader et bestemt afgrænset område. - Inden for ældreområdet i Nørager Kommune har vi da også beboere, der ind imellem tager afsted på egen hånd for en kort stund på bestemte ruter, uden at det skaber belymringer. Kun i de tilfælde,hvor de ikke er kommet tilbage på et forventet tidspunkt, går personalet i gang med at søge efter dem, forklarer Vibeke Sand.