Kø ved håndvasken

Der er åbenbart brug for at sætte en ting grundigt på plads: Der er ingen af os i initiativkredsen til en evt. Ingstrup Friskole, der har noget som helst ønske om at Ingstrup Skole skal lukkes. Tværtimod.

Vi har, synes vi en god og velfungerende skole, som vi er glade for og gerne vil beholde. I juni sidste år var der nogle initiativtagere i byen, der, kan man sige set i bakspejlet, viste rettidig omhu og satte et projekt i gang i tilfælde af at det værst tænkelige skulle ske. Det kan vi så takke dem for nu. Men det skal ikke få politikerne, symboliseret ved Morten Klessen til at stå i kø ved håndvasken og sige, at en evt. friskole i Ingstrup skal være argumentet for at lukke Ingstrup Skole. Det er at rende fra sit ansvar som folkevalgt politiker og tørre den af på andre, der yder et stykke frivilligt, ulønnet arbejde. Jammerbugt Kommune har jo netop den vision, at de vil gøre landsbyerne attraktive for både beboere og potentielle tilflyttere! Og man vil markedsføre landsbyerne som et attraktivt sted at bo, samt støtte lokale ildsjæle. Modsætningerne mellem mål og handling skriger til hinanden. Man har også en målsætning, der hedder: Alle børn skal lære og udfordres i de sociale og kulturelle sammenhænge, der i lokalmiljøet danner rammen ombørnenes udvikling og dannelse. Som et kuriosum kan nævnes, at der findes en lokalplan for området i Ingstrup, hvor bl.a. skolen ligger på: Heri står: Området skal anvendes til offentligt formål såsom skole, institutioner for børn og ældre, idrætsanlæg samt kirke- og kirkelignende formål. Så en nedlæggelse af skolen vil vel være at omgås lokalplanen?

Forsiden