Køb af kaserne afgøres om få uger

- Vi vil kende efterskolens økonomi, før kommunen køber kasernen, siger Hans Rex (V)

SKAGEN:Om der nogensinde bliver efterskole i kasernebygningerne på Jens Winthers Vej, bliver sandsynligvis afklaret inden sommerferien. Borgmester Hans Rex (V) fortæller, at det efter hans vurdering er afgjort i løbet af en måneds tid, om Skagen Kommune går ind i sagen - og køber bygningerne. Det eventuelle køb har været behandlet på et lukket byrådsmøde, men der er en del forudsætninger, der skal undersøges før Hans Rex vil afsløre, om kommunen køber bygningerne. - På det lukkede byrådsmøde besluttede vi at indgå i nogle forhandlinger om køb af bygningerne under nogle bestemte forudsætninger, siger Hans Rex, der ikke vil uddybe indholdet af forudsætningerne. Han fortæller dog at kommunen og sælger - Forsvarets Bygningstjeneste - er uenige både om både prisen og "andre ting". Sælge til efterskole - En af forudsætningerne er, at der skal være efterskole i bygningerne, og derfor skal Skagen Efterskole levere dokumentation for, at der er økonomi i at drive efterskole. - Først derefter begynder vi at forhandle pris og øvrige betingelser med Forsvarets Bygningstjeneste, forklarer Hans Rex. Når og hvis kommunen overtager forsvarets bygninger er det alene med henblik på at videresælge bygningerne til Skagen Efterskole. - Derefter arbejdes der på en finansieringspakke, hvor kommunen skal levere noget og hvor efterskolen skal levere noget, er borgmesterens kryptiske udlægning af situationen i øjeblikket. 4,7 millioner kroner Forsvarets Bygningstjeneste forlanger 4,7 millioner kroner for bygningerne. Borgmester Hans Rex understreger, at kommunen selvfølgelig ønsker at forhandle prisen ned. Han erkender, at det kan blive vanskelige forhandlinger. Hans Rex vil ikke udtale sig om byrådets holdning, hvis forsvarets Bygningstjeneste fastholder, at prisen er 4,7 millioner kroner. Formanden for Skagen Efterskole, Finn Pedersen, vurderer også, at der er en afklaring inden sommerferien. Han håber, at Skagen Efterskole er klar til at åbne til august 2004 - altså om et års tid. Hvis købet af kasernebygningerne falder på plads snart, får Skagen Efterskole også mulighed for at markedsføre sig på efterskolernes dag i slutningen af september. Ved den lejlighed er der åbent hus på alle efterskoler over hele landet. I Folketinget Spørgsmålet om kasernebygningernes fremtid er på dagsordenen for Folketingets spørgetid den 28. maj. Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) stiller forsvarsministeren følgende spørgsmål: "Vil ministeren give en status over, hvordan det går med forhandlingerne med Skagen Kommune om at overtage kasernebygningerne på Jens Winthers Vej i Skagen og i samme forbindelse oplyse, hvordan det går med at skaffe erstatningsarbejdspladser for de 100 job, som er blevet nedlagt på grund af lukning af Flyvestation Skagen?". Telefon På papiret eksisterer Skagen Efterskole allerede, dog med adresse på Nørreled, hvor ungdomsskoleinspektør Thorkild Lind tager efterskolens telefon. Han er også med i bestyrelsen for efterskolen. Det er dog begrænset hvormange konkrete oplysninger han kan give til eventuelt kommende elever. Om Skagen Efterskole generelt siger han: - Vi ved en masse om at starte en skole og et skoleår, og vi har gjort os mange tanker om det. Men finansieringen skal være på plads først, erkender Thorkild Lind.