Lokalpolitik

Køb af Vendelbohus udsat

Teaterforeningen Hjørring Teater slår koldt vand i blodet

Forpagter Inger Pedersen i den nyrenoverede sal på Vendelbohus i 2004. Hjørring Teater skød selv 120.000 kroner i renoveringen ved at betale arkitekthonorar. Arkivfoto

Forpagter Inger Pedersen i den nyrenoverede sal på Vendelbohus i 2004. Hjørring Teater skød selv 120.000 kroner i renoveringen ved at betale arkitekthonorar. Arkivfoto

HJØRRING:Hjørring Teater har ikke opgivet at købe Vendelbohus, men erkender, at tiden ikke er til det, før hotel og stadionprojekt er kommet helt på plads. - Det er vurderingen i teatrets bestyrelse, siger teaterforeningen formand Lars Salling. Hjørring Teater er en teaterforening, som benytter salen på Vendelbohus til sine gæstespil fra eksempelvis Privatteatret eller Det Danske Teater. Teaterforeningen bør ikke forveksles med egnsteatret Vendsyssel Teater i Dronningensgade. Hjørring Teater vil stadig gerne have udarbejdet en masterplan for en gennemgribende renovering af Vendelbohus med henblik på en overtagelse, men byrådet skal spille med. Og med det store Park Vendia projekt og senest hotelplanerne på stadiongrunden er der for tiden nok projekter på politikernes bord. Omvendt ser Lars Salling en klar fordel for teatret og kommunen, at Vendelbohus overgår til Hjørring Teater. - Vi kan kun søge private fonde, hvis vi ejer det. De vil ikke give penge til renovering, hvis kommunen ejer bygningen, siger Lars Salling. Byrådet er positivt indstillet til planerne, men der er ikke opstillet nogen tidsplan for udarbejdelse af en masterplan for hele Vendelbohus. Hjørring Teaters bestyrelse har fået foretræde for Fritids - og kulturudvalget for nylig for at forelægge sine visioner for fremtiden - ikke mindst i lyset af den nye teaterreform, som følger af kommunalreformen. Teaterforeningen mærker ikke alene politisk velvilje fra Fritids - og kulturudvalget, men også fra økonomiudvalget, som har netop har eftergivet en stor luns af teatrets gamle gæld til kommunen. Hjørring Teater slipper med at betale 20.000 kroner af en gæld på 80.000, fordi teatret brugte 120.000 kroner af egen lomme, da kommunen i 2004 renoverede teatersalen på Vendelbohus. Tegnestuen C.F. Møller, der forvandlede Bechs Klædefabriks til Vendsyssel Kunstmuseum, stod for udkastet til 1. etape af renoveringen på Vendelbohus.