Værftsindustri

Køb en gammel skonnert for en krone

Danmarks ældste skonnert har ligget ved Hobro Værft i fire år, og nu vil ejeren forære skibet bort

HOBRO:Hvad kan man få for en krone? Danmarks ældste skonnert "Isefjord", for eksempel. Den ligger ved kaj hos Hobro Værft og venter på en ejer, som vil punge ud med en krone. Bagefter skal vedkommende rejse et anseeligt millionbeløb, så den kan sættes i stand. Gamle skonnerter ligger uden for det normale forretningsområde for ejeren, Thorkild Kristensen Feriboliger, Aalborg. Firmaet har svært ved at skaffe de nødvendige midler i diverse fonde og ønsker ikke at investere millioner i en renovering. - Men vi ønsker "Isefjord" bevaret. Derfor er vi parate til at forære skibet bort til en forening eller selvejende institution, lyder tilbuddet fra projektchef Gorm Rosholm, der er ansat hos Thorkild Kristensen. Et utroligt flot skib Historien om "Isefjord" er rig på drama, forlis og sejlads på de danske vande. I dag stråler det stolte skib ikke af megen storhed, som det ligger dér ved Hobro Værft klemt inde mellem andre gamle træskibe. De venter alle på at komme i behandling hos træskibsbyggeren og genvinde ungdommens glans. - "Isefjord" er et utroligt flot skib, og takket være den nuværende ejer har vi fået gravet hele dets historie frem. Det er synd, som skibet ligger i dag. Det bliver dårligere og dårligere. Enten skal det renoveres, eller så må man give op og lade det hugge op, siger Gunnar Brink Christensen, indehaver af Hobro Værft, der er specialist i renovering af gamle træskibe. Gik ned Storebælt "Isefjord" med to master er 16 meter lang og fire meter bred. Den blev bygget i Frederikshavn i 1874 og blev døbt "Skagen". Indtil 1902 sejlede den mellem nordjyske landingssteder og opkøbte fisk, som gik til København. Af samme grund er skibet en kvase. Begrebet dækker over, at det havde en indbygget dam, hvor levende fisk kunne opbevares. Siden var skibet ejet af en skipper fra Esbjerg, som fik lagt motor ind. En mand i Thisted overtog, og i 1936 gik han ned med skonnerten ved Romsø i Storebælt. Besætningen reddede sig i land, skibet blev bjærget, og da det gled på søen igen, var det med med nyt navn: "Isefjord". Våben og jøder Under krigen blev "Isefjord" brugt til at smugle våben fra Sverige til den danske modstandsbevægelse. Mange jøder kravlede også ombord på skonnerten og reddede sig i sikkerhed i Sverige. Seneste ejer var baron Erik Gyldenkrone-Rysensteen, der i 25 år brugte skibet som restauration og turbåd på Øresund. For over fire år siden overtog den aalborgensiske byggematador Thorkild Kristensen "Isefjord". Planen var at ombygge skibet til en restaurant med kajplads ved det kendte, aalborgensiske spisested Rosdahls. Nu har firmaet solgt restaruanten, og "Isefjord" viste sig dårligt egnet til restaurantbrug, ligesom Skibsbevaringsfonden to gange har givet afslag på støtte til restaurering - Nu vil vi gerne af med "Isefjord", men Danmarks ældste kvase skal bevares. Alt andet vil være synd. Derfor skal vi ikke have penge for skibet, så længe den nye ejer er en forening eller institution, som vil bruge skibet til glæde for en større offentlighed, siger Gorm Rosholm. Faktisk har han det seneste års tid været i tætte forhandlinger om at overdrage "Isefjord" til en institution i Århus. Men blandt andet forliset af det foreningsejede "Martha" i Kattegat i sommer fik institutionen til at trække sig. Gorm Rosholm vurderer, at en forening lettere vil kunne få støtte af Skibsbevaringsfonden og andre fonde. At bringe den forfaldne skonnert tilbage på søen kræver gode økonomiske kilder. Skibsbygger Gunnar Brink Christensen vurderer, at mellem 90 og 95 procent af træskibet skal erstattes af nyt og sundt egetræ. Både han og Gorm Rosholm anslår, at det vil koste op mod tre millioner kroner at gøre "Isefjord" 100 procent i orden. - Det lyder af meget, men til sammenligning er man lige nu ved at sætte træskibet Loa i Aalborg i stand for 10 millioner kroner, siger Gorm Rosholm.