København er verdens bedste

På 12 år er Københavns Lufthavne blevet en af de bedst indtjenende virksomheder

KØBENHAVN:Verdens bedste lufthavn. Dette skudsmål har 80.000 passagerer verden over i hvert fald givet Københavns Lufthavnes internationale lufthavn i Kastrup i en undersøgelse, som luftfartsorganisationen IATA har gennemført år. Givet er det, at der er sket utroligt meget i lufthavnen siden den blev omdannet til aktieselskab i 1990 - heraf de sidste 11 år med Niels Boserup, 59 år, som administrerende direktør. De mest markante beviser på den voldsomme udvikling, som lufthavnen har været igennem under hans dynamiske ledelse, er den nye Terminal 3 med de mange shopping-muligheder, direkte tog til Københavns Centrum og Sverige samt det nye Hilton Hotel. Nu mangler blot, at den kommende københavnske Metro bliver forlænget til lufthavnen. Sluppet billigt Det sidste år oven på terrorangrebne har været økonomisk meget svære for hele luftfartssektoren - både flyselskaber og lufthavnene. Men Københavns Lufthavne er sluppet forholdsvis billigt fra den værste krise i international luftfart. Sidste år steg omsætningen med over 100 millioner kroner til næste 2 milliarder kroner primært som følge af indtægter fra Hilton-hotellet, mens resultat før skat faldt med 100 millioner kroner til knapt en halv milliard kroner. Det rokker imidlertid ikke ved, at lufthavnen er en af de bedst indtjenende danske virksomheder. Og halvårsregnskabet 2002 fortsætter de samme takter. Resultatet før skat på 213 millioner kroner er skabt på baggrund af lavere trafikindtægter og øgede koncessions- og lejeindtægter. Ikke mindst den nye forpagtningsaftale med The Nuance Group, der står for lufthavnens taxfree-salg, har bidraget positivt. Samtidig er stigende omkostninger til lufthavnsforsikring blevet modsvaret af et fald i øvrige driftsomkostninger. Byggeri i tide Alt tyder på, at Københavns Lufthavne også i de kommende år vil være en af Danmarks bedst indtjenende virksomheder, fordi selskabet har fået gennemført hovedparten af de store anlægsinvesteringer i de gode tider. Det vil skabe mulighed for store frie pengestrømme i de kommende år. Imidlertid kræver det, at selskabet ikke kaster sig ud i nye store investerings-eventyr. På bundlinien har Hilton Copenhagen Airport med 375 værelse foreløbigt kostet dyrt. Belægningen var i første halvår 2002 på 50 procent og underskuddet 22,6 millioner kroner. Formodentlig vil dette halvårs EU-formandskab med dets mange internationale arrangementer bidrage til at øge belægningen og dermed rentabiliteten. Københavns Lufthavne A/S med anlæg i Kastrup og Roskilde har siden 1998 arbejdet internationalt med deltagelsen i driften af ni lufthavne i den sydøstlige del af Mexico. Sidste år erhvervede Københavns Lufthavne en 49 procent andel i Newcastle International Airport, ligesom man satser på at etablere en civil lufthavn på et tidligere militært areal i Rygge syd for Oslo. Mexico-aktiviteten har i første halvår givet overskud, mens Newcastle gav et underskud på 30 millioner kroner. Københavns Lufthavne deltager for tiden også i en budrunde om 29 procent af aktierne i Firenze Lufthavn. Afgørelsen ventes i løbet af oktober og kan ved et positivt udfald koste Københavns Lufthavne omkring 300 millioner kroner.