Københavns Lufthavne Nøgletal

Koncerntal i millioner kroner 2000 2001 Nettoomsætning 1.847 1.962 Primær drift 706 640 Finansielle poster, netto - 121 - 192 Ordinær drift 590 490 Skat - 153 - 150 Nettoresultat 437 340 Balance 6.688 8.313 Egenkapital 2.879 3.167 Aktiekapital 910 910 Udbytte i procent 10 10 Soliditet 43,0 38,1 Medarbejdere 1.399 1.388 Formand: Kurt Bligaard Pedersen. Direktion: Niels Boserup, administrerende direktør, og Kjeld Binger. Hovedaktionærer: Den Danske Stat 33,8 procent, ATP 7,3 procent, LD 8,5 procent, Taube Hedson Stonex Partners Ltd., England, 5,65 procent og Fidelity Investments, USA, 5,39 procent.