- Køber bør selv betale

Ejendomsmægler Morten Dahl mener, at undersøgelsespligten på en ejendom bør ligge hos køber og ikke hos sælger. - Akkurat som når man køber en bil, siger Morten Dahl. Arkivfoto: Torben Hansen

Ejendomsmægler Morten Dahl mener, at undersøgelsespligten på en ejendom bør ligge hos køber og ikke hos sælger. - Akkurat som når man køber en bil, siger Morten Dahl. Arkivfoto: Torben Hansen

AALBORG:- Ingen købere kigger på energimærket eller efterspørger det, og derfor vælger mange sælgere det fra, konstaterer ejendomsmægler og indehaver af 14 Home butikker, Morten Dahl. Han gør ligesom sine kolleger altid køber opmærksom på, at han har krav på et energimærke. - Men ofte bruger køber det lovmæssige krav til at forhandle med sælger om nedslag i prisen fremfor et energimærke. Morten Dahl finder energimærket et godt og relevant dokument, men det er ifølge ham meget teoretisk. - Det er udarbejdet efter et helt fastlagt skema. Og det er efter ejendomsmæglerens mening derfor ofte ubrugeligt for køber. - Hvis køber er i tvivl om noget på ejendommen, benytter han sin egen rådgiver, som kan komme med helt konkrete svar på, hvad det eventuelt koster at få nyt tag eller isolere kælderen. Til det brug er tilstandsrapporten et udmærket redskab, mener Morten Dahl. - Den rammer det, den skal, og ud fra den kan køber og hans rådgiver gennemgå ejendommen og få overblik over mangler og muligheder for forbedringer. Morten Dahl finder det heller ikke rimeligt, at energimærkningen, som det er nu, skal bekostes af sælger. - Sælger bekoster tilstandsrapporten, og yderligere undersøgelser bør være for købers regning. Morten Dahl mener, at undersøgelsespligten på en ejendom bør ligge hos køber, og at sælger har loyal oplysningspligt vedrørende fejl og mangler på ejendommen. - Man burde gøre køber opmærksom på, at han selv skal bekoste sin egen rådgiver. Eller der kan være en regel om, at sælger giver køber 2000 kr. til hjælp til rådgivning i stedet for energimærket. Men det er ikke muligt, som lovgivningen er i dag.