Socialforhold

Køber ikke forklaring om afslag til værested

Frederikshavn vil nu forsøge at få penge til Tema Team fra en anden af amtets puljer

FREDERIKSHAVN:- Deres begrundelse er meget mærkelig. De vil straffe os, fordi Tema Team har et bredere klientel og dermed hjælper flere mennesker. Jeg fatter det ikke. Sådan siger formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i kommunen, Jørn Larsen. Han er politisk chef for værestedet på Tema Team. Tirsdag meddelte amtets Social- og Psykiatriudvalg, at amtet ikke længere ville betale til Tema Team. Forklaringen var, at stedet blev brugt af andre end misbrugere, blandt andet mennesker med psykiske problemer og ensomme. Hvis målgruppen udelukkende havde været misbrugere var Tema Team stadig berettiget til støtte. - Amtspolitikerne har bare skullet finde en undskyldning for at spare nogle penge, mener Jørn Larsen. Da det første gang kom frem, at støtten på 305.000 kroner ville bortfalde i 2003, sagde Jørn Larsen, at kommunen ville sende sagen videre til indenrigsministeriet, fordi man mente, at kommunen var udsat for forskelsbehandling. Lignende væresteder til samme målgruppe får nemlig fortsat støtte. - Men i det nye brev fra amtet skriver man også, at vi måske kan få penge fra en anden pulje, og at amtets folk vil tage kontakt til Tema Team. Så nu må vi afvente på den henvendelse og hvad den kan give af penge, før vi går videre med sagen til indenrigsministeriet, mener Jørn Larsen. I den anden pulje er der i 2003 afsat 250.000 kroner til de væresteder, der ikke er berettiget til driftstilskud fra amtet. Det beløb er altså mindre end de 292.458 kroner kroner, som Tema Team fik i driftstilskud i 2002. Og der kan være andre ansøgere til denne pulje. To andre kommuner deler skæbne med Frederikshavn og har ligeledes fået afslag på tilskud i 2003. Værested fortsætter Jørn Larsen kan dog berolige brugerne og de ansatte på Tema Team. Frederikshavn Kommune agter at betale amtets andel til driften af værestedet, så der ikke skal ændres i dagligdagen. - Tema Team er et godt projekt med dygtigt personale og brugerne er glade for at komme der. Så selvfølgelig skal det køre videre, fastslår Jørn Larsen.