Lokalpolitik

Købere til ny udstykning

} GRUNDE: Teknisk udvalg siger god for et projekt med byggemodning af fire grunde på Gustav Zimmersvej i Nørhalne.Men udvalget opfordrer økonomiudvalget til at overveje en anden udbudsform end at sende projektet i licitation, da det tager for lang tid. -Dette er en hastesag, da der allerede er købere til grundene. Derfor kan økonomiudvalget vælge at gøre som tidligere, nemlig at lade én eller flere af grudene være betaling til entreprenøren for byggemodningen, foreslår formand Jørn Krogsgaard (V) på vegne af det tekniske udvalg.