Lokalpolitik

Købmænd kæmper fortsat mod ulovligt Bilka

HORSENS:De Samvirkende Købmand (DSK) har ikke opgivet at få ændret det ulovligt opførte Bilka lavprisvarehus i Horsens centrum. Vejle Amt har netop afsluttet debatfasen i den utraditionelle myndighedsgodkendelse af et hus, der allerede er bygget. Amtet har modtaget 15 indsigelser, spørgsmål og ideer, og heraf tegner DSK sig for langt det længste og mest kritiske indlæg. DSK beklager, at amtet i det hele taget har indladt sig på en planlægningsproces, der skal munde ud i et regionplantillæg, når Højesteret allerede tidligere på året fandt det 13.000 kvadratmeter store varehus i strid med lokalplanen. Købmændene kræver, at byggeriet alene lovliggøres ved, at det ændres til at indeholde ét supermarked og en række mindre specialforretninger. Horsens Handel og Industri er lodret uenig. I deres indlæg til amtet priser organisationen Bilka som en magnet, der har givet øget handel i byen. En opsplitning af lavprisvarehuset vil få en negativ effekt på den samlede detailhandel og beskæftigelse i Horsens, hævder man. Flere indsigelser går på den øgede trafikmængde, som lavprisvarehusets mange kunder har tilført Horsens, flere beboere mener også, at der bliver kørt for stærkt i området, ligesom støjniveauet er hævet. Planlægningsmedarbejder i Vejle Amt Jan Ole Zindorff Rasmussen forventer, at et udkast til regionplanstillæg kan ligge klar til amtets økonomiudvalg sidst på året, hvorefter det skal endeligt godkendes i amtsrådet. Først herefter kan Horsens Kommune gå i gang med at udarbejde den lokalplan, der kan lovliggøre det ulovlige byggeri. Et langsommeligt stykke papirarbejde, der helt usædvanligt altså skal foretages med tilbagevirkende kraft. /ritzau/