Detailhandel

Købmand kan bukke under

DISCOUNT:Vi har lige modtaget et forslag om ændring af centerområdet i Løvvangsområdet for at give tilladelse til at bygge en dagligvarebutik på Jørgen Bertelsensvej 37. Vi vil gerne stille et spørgsmål til de ansvarlige politikere, om de har kendskab til området, hvor der er ni dagligvarebutikker i forvejen? Deriblandt en lille købmand, der ”måske” vil bukke under i kampen med de store supermarkeder, som har en stærk kapital bag sig. Har I tænkt på, hvor meget belastning der vil blive trafikalt i området på de små villaveje? Vi har læst i materialet, der er kommet, at der er ledigt areal i Løvvangscentret. Er det ikke bedre, at arbejde på, at det bliver brugt, før man begynder at udvide området med mere? Samtidig er vi også blevet bekendt med, at der er nogle fysioterapeuter som gerne vil købe Jørgen Bertelsensvej 37 med henblik på at lave et sundhedscenter i bygningerne. Det er da noget, vi som borgere kan havde mere nytte af. I NORDJYSKE lørdag 17. marts kunne man læse, at kommunen havde lavet en aftale med Sportsmaster om at lave et fremstød for folkesundheden. Samtidig snakkes der meget om, at vi som borgere skal til at testes for at se, hvor sunde vi er. Derfor mener vi, det er ressourcespild at rive nogle gode bygninger ned for at give plads til endnu et supermarked, når bygningerne kan bruges til et sundhedscenter. Vi vil gerne opfordre jer som politikere til, at tænke jer om en ekstra gang og sige nej til en udvidelse af centerområdet.