Retspleje

Købmand kræver millioner i retten

KØBENHAVN:Højesteret tog i går hul på behandlingen af et millionerstatningskrav mod Frederikshavn Kommune. Kravet er fremsat af købmand, Bent Jensen, der driver forretningen Havne-Super. Havne-Super har næsten udelukkende norske og svenske indkøbsrejsende som kunder, og forretningen havde i flere år særstatus som den eneste større butik med søndagsåbning i Frederikshavn. Men i 1991 udstedte Frederikshavn Kommune en dispensation, så også den nærmeste konkurrent, Damsgaard Super, kunne holde åbent om søndagen. Højesteret har siden fastslået, at kommunen ikke havde hjemmel til at udstede dispensation til Damsgaard, fordi forretningen ikke som Havne-Super ligger på selve havnen. Tilladelsen til Damsgaard var derfor ugyldig. På den baggrund rejste Bent Jensen krav mod kommunen om erstatning for den søndagsomsætning, han gik glip af i perioden 1991 til 1995, da lov om butikstid blev liberaliseret, så begge forretninger lovligt kunne holde søndagsåbent. Han fik medhold i landsretten, der fastsatte erstatningen til fem mio. kr. Kommunen ankede til frifindelse og kommunens advokat, Niels Fisch-Thomsen, afviste i går i Højesteret modpartens påstande om, at kommunens sagsbehandling var sjusket og overfladisk. Bent Jensen kræver i Højesteret yderligere to mio. kr. i erstatning. Sagen fortsætter i dag.