Detailhandel

Købmand raser over indkøbspolitik

Vred over at miste lokale institutioner som kunder, fordi kommunen nu vælger alternativ leverandør

Købmand Sten Jensen i Bælum er meget forundret over kommunens nye indkøbspolitik, der nu fratager ham leverancen af dagligvarer til landsbyens institutioner. Det mener han harmonerer dårligt med Rebild Kommunes vedtagne landdistriktspolitik samt som en trussel for landsbymiljøet fremover. Foto: Grete Dahl

Købmand Sten Jensen i Bælum er meget forundret over kommunens nye indkøbspolitik, der nu fratager ham leverancen af dagligvarer til landsbyens institutioner. Det mener han harmonerer dårligt med Rebild Kommunes vedtagne landdistriktspolitik samt som en trussel for landsbymiljøet fremover. Foto: Grete Dahl

REBILD:Det kom som et stort chok for Merko købmand Sten Jensen i Bælum, da lederen af landsbyens børnehave forleden kunne fortælle ham, at Rebild Kommune nu kræver, at institutionen ikke længere må købe deres dagligvarer i købmandsbutikken. – Årsagen er at Rebild Kommune har pålagt institutionen at foretage sine daglige vareindkøb hos andre leverandører fra 1. juni. Der er tale om købmandsvirksomheden Inco Danmark A/S samt økologiske produkter hos det Økologiske Grønne Torv A/S, forklarer Sten Jensen. Ikke blot Bondegårdsbørnehaven i Bælum må nu skifte leverandør, det gælder også den lokale skole. Totalt betyder det ifølge Sten Jensen at han nu mister en årlig omsætning på omkring 300.000. – Der er åbenbart tale om en fælles indkøbsaftale gældende for samtlige mindre institutioner i hele Rebild Kommune, som jeg er meget forundret over. Vi er nemlig på intet tidspunkt blevet spurgt om vi selv ville give tilbud på leverance af dagligvarer inklusiv drikkevarer eller har modtaget noget udbudsmateriale, påpeger købmanden, der selv har en fortid om kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre i Nørager gamle kommune. Landsbyliv kommer i fare Han er godt klar over at EU stiller krav om at offentlige vareleverancer over en vis størrelse skal i udbud. – Men så kunne Rebild Kommune frem for blot at vælge Inco og det Økologiske Grønne Torv som leverandør til samtlige mindre institutioner have underopdelt de enkelte leverancer, så vi lokalt også havde mulighed for at byde ind på de fremtidige leverancer af dagligvarer, erklærer Sten Jensen. Det er dog ikke blot udsigten til at miste en større årlig omsætning, der harmer ham. Han finder Rebild Kommunes handlemåde undergravende for de små landsbysamfunds fortsatte eksistens og på kollisionskurs med den officielle vedtagne landsbypolitik. – Vi kører i dag vareture til flere institutioner og gangbesværede ældre i Bælum. Mister vi nu leverancen af dagligvarer til institutionerne, forsvinder det økonomiske grundlag for en varebil måske helt. Jeg finder det derfor ærgerligt at kommunens institutioner i byen ikke længere må støtte den lokale handel og indgå i det samspil og partnerskab, der bør være i en by som Bælum og generelt for alle bysamfund i Rebild Kommune, erklærer Sten Jensen og tilføjer med undren i stemmen: – Det blot på bekostning af at der nu fra kommunal side er valgt en virksomhed med base helt ovre i Næstved som eneleverandør af købmandsvarer. Paradoks om partnerskab Han nævner som et paradoks at samme dag at lederen af Bondegårdsbørnehaven i Bælum gav ham den triste nyhed, havde han også besøg af en kommunal jobkonsulent. – Vi har i længere tid haft en langtidsledig i fleksjob her i Bælum, og jobkonsulenten sluttede sit besøg med at udtrykke et ønske om at jeg skulle indgå i et fremtidigt partnerskab med kommunen med det formål at bruge købmandsbutikken i fremtidige jobtræningsforløb, hvilket jeg sagde ja til ud fra det fælles sociale ansvar. Men ved at fratage os en del at omsætningen mister vi jo automatisk lønkroner til medarbejdere, forklarer Sten Jensen og tilføjer med ironi i stemmen: – Rebild Kommune vil åbenbart kun nyde i stedet for også at yde i direkte strid med den vedtage landdistriktspolitik, eller så ved den ene administrative afdeling åbenbart ikke hvad den anden laver på rådhuset i Støvring.