Detailhandel

Købmanden vil sælge butikken

Hvis nogen har 16-18 timer til overs i døgnet, så er muligheden der i Helberskov

HELBERSKOV: Fem år som landsbykøbmand. Det var løftet fra Jørn Østergaard til hustruen Ulla, da parret i 1972 slog sig ned i den lille landsby Helberskov, lige syd for Als. Til sommer har parret huseret bag kasseapparaterne i 32 år og er i tidens løb blevet lidt af en institution som parret bag byens eneste handelssted. Men dermed er tiden også kommet for Jørn Østergaard til - lidt forsinket - at indfri løftet. Ikke fordi Ulla Østergaard har fortrudt købmandslivet. Ifølge gemalen har hun, efter at den første usikkerhed havde lagt sig, stået helhjertet bi. - Uden hende var det aldrig gået. Det er helt igennem et samarbejde, siger Jørn Østergaard, der opfatter købmandsfaget som en hobby. - Det skal være en hobby, ellers kan man ikke år efter år klare en 16-18 timer lang arbejdsdag, som det let bliver til i sommerperioden, siger Jørn Østergaard, som godt er klar over, at jobbet appellerer til de færreste. Heller ikke til nogen af parrets to sønner, René på 31 og Richo på 26, hvilket Jørn Østergaard konstaterer uden større sorg. Til gengæld håber han, at det vil lykkes at afhænde forretningen til et yngre par, så den kan køre videre. Økonomisk set vil det være en fordel for ham og hustruen, men pengene tæller meget lidt. - Det er for at bevare en butik i byen. Jeg har sagt til ejendomsmægleren, at jeg er villig til at tage næsten hvad som helst i bytte, hvis det er det, der skal til, for at nogen kan overtage, forklarer Jørn Østergaard,som i øvrigt roser byens borgere for at bakke op om ”den lille lokale”. - Det har de altid gjort. Den ros skal de have, siger købmanden, som i øvrigt kan lokke med, hvad der på jobannoncesprog kunne kaldes ”en stor personlig kontaktflade”. - Som købmand ved man alt, hvad der foregår. Man er lidt en slags sjælesørger. Vi har jo ingen præst i byen, smiler han og befinder sig tydeligvis godt i rollen. Også økonomisk set har forretningen i Helberskov været et godt bekendtskab for parret Østergaard og burde ifølge Jørn Østergaard også kunne blive det for eventuelle efterfølgere. - Man hvis det er et par uden opsparing, så skal den ene være indstillet på at tage et job ved siden af i vinterhalvåret, mener han. Jørn Østergaard selv havde ikke en klink på lommen, da han overtog forretningen i 1972. - Det var ejendomsmægleren, Christian Nielsen i Øster Hurup, der kautionerede for mig. Det er vist ikke helt almindeligt, siger Jørn Østergaard, der i øvrigt kan takke samme ejendomsmægler for, at det blev i Helberskov, han blev købmand. Efter læretiden i Korup Brugs levede parret en omskiftelig tilværelse, hvor Jørn Østergaard blandt andet kørte rundt til forretninger i Ringkøbing for at sælge frugt og grønt, han arbejdede et halvt år på et lager i København, solgte for kolonialgrossisterne Brdr. Justesen i Randers. I 1969 byggede han sammen med sin svoger sommerhus i Øster Hurup og begyndte at kigge sig om efter et job, der matchede kommis-uddannelsen. I første omgang havde han kik på en forretning ved Toft Camping i Øster Hurup. - Men Christian Nielsen sagde, ”du skal have den i Helberskov”, citerer Jørn Østergaard med påtaget dyb røst. Og Helberskov blev det, selvom Jørn Østergaard har sine rødder hele 10 kilometer derfra. Ikke ret langt, vil nogle mene, men tilsyneladende alligevel en del. - Jeg kommer fra Veddum, men inden jeg overtog forretningen hér, havde jeg aldrig været i Helberskov. Det tætteste, jeg havde været, var en børnefødselsdag i Als, siger Jørn Østergaard med et smil. Siden er han blevet en fast bestanddel af den lille landsbys liv, selvom han formelt set kun spiller en lille rolle i foreningslivet. Eksempelvis har han aldrig været medlem af en bestyrelse. - En købmand er næsten nødt til at forholde sig lidt neutralt, siger Jørn Østergaard lunt. Borgerforeningen, landsbylauget, vindmøllelauget og vandværksforeningen kan til gengæld trække på ham som revisor og gør det, alle fire, og i forbindelse med deres aktiviteter er Jørn Østergaard en af de første til at smøge ærmerne op. - Som købmand er man en offentlig person, så det er man nødt til, forklarer Jørn Østergaard, som dog betoner, at lysten så afgjort også driver værket. Som henholdsvis 56- og 55-årig er Jørn og Ulla Østergaard da heller ikke parat til at lægge op og nyde deres otium. Men der er mildt sagt også nok at tage sig til. Jørn Østergaard er den lokale repræsentant for Dansommer og står i den forbindelse som ansvarlig for udlejning af 186 sommerhuse mellem Mariager Fjord og Limfjorden. Parret har købt to landbrug, og Jørn Østergaard driver 80 tdr. land som fritidslandbrug. Desuden er der i sæsonen åbent i caféen på Als Odde. - Den har jeg hidtil ikke haft så meget at gøre med. Det har jeg haft to ansatte til, men jeg regner da med, at jeg skal tage noget mere dér fremover, siger Jørn Østergaard, der langt fra ligner en mand, der er på vej til at sætte tempoet ned.