Retspleje

Køer med Danmarks smukkeste udsigt

I fremtiden er fars ikke altid lavet af ko, spår forsker.
arkivfoto: Torben Hansen

I fremtiden er fars ikke altid lavet af ko, spår forsker. arkivfoto: Torben Hansen

HADSUND:Hvad der egentlig var ment som en uskyldig spøg indgår i det belastende materiale, som ifølge Fødevareregion Nord bør føre til en bødestraf mod en kvægavler og kødgrossist fra Hadsund-egnen. Den 48-årige mand startede for cirka 20 år siden som landmand og overtog i den forbindelse en produktion af kødkvæg. Aktiviteterne er siden vokset til både at omfatte egen produktion samt en grossistvirksomhed for oksekød af høj kvalitet. Undervejs har han samarbejdet med blandt andet Dreisler Storkøb og Danske Slagtermestre, der under egne mærkevarer har solgt kød fra både mandens egen besætning og - da det viste sig at være en succes - også fra andre producenter med den 48-årige som grossist. Alt sammen uden at komme i konflikt med kontrolmyndighederne. Men da den 48-årige begyndte at markedsføre sit eget varemærke, gik det galt. Så galt, at han i ugens løb måtte stå ret i retten i Terndrup. Ikke bare for sjov I 2004 lavede han i samarbejde med et reklamebureau en brochure, hvor han fortalte om det gode oksekød. Hovedvægten var lagt på fortællingen om mandens egen kødkvægsproduktion i idylliske omgivelser med ”Danmarks smukkeste udsigt” ud over Mariager Fjord. Helt i overensstemmelse med tidens trend, der tilsiger virksomhederne at sælge deres produkter med en ”historie”. Men da brochuren ikke gjorde meget ud af at fortælle, at varemærket også omfatter kød fra dyr, der aldrig har skuet ud over fjordens vande, ja så mener Fødevareregionen ikke, at dén holder i forhold til markedsføringsreglerne. Fødevareregionens humoristiske sans rækker ikke til at se gennem fingre med det, der blot er ment som en spøg. Billedet, der ledsager ”Danmarks smukkeste udsigt”, viser nemlig - på den anden side af fjorden - den bygning, hvor reklamebureauet bag brochuren holder til. Alvoren er for længst gået op for manden, der i retten erkendte, at der var forhold, han åbenbart ikke var opmærksom på, da han gav grønt lys for brochuren. - Og det skal også nok blive rettet i den nye brochure, hvis jeg bare kunne få at vide, hvad jeg så må, bemærkede den 48-årige i retten. Imidlertid har Fødevareregionen ikke haft lyst til at diskutere dét spørgsmål, for da manden pr. brev svarede på regionens kritikpunkter og i den forbindelse lagde op til dialog om eventuelle ”tvivlsspørgsmål”, så kvitterede regionen ugen efter med et bødeforlæg. Det ville manden dog ikke acceptere, så derfor endte sagen i retten. En time - godt og vel Han og hans forsvarer Kristian Højgaard Madsen gjorde en del ud af at anskueliggøre, at det andetsteds i brochuren fremgår, at han opererer med “partnere”, og at der også står, at transporttiden til slagteriet ikke må overstige en time. - Det indikerer vel overfor forbrugerne, at der er tale om dyr fra flere bedrifter, mente Kristian Højgaard Madsen. Den nævnte formulering er dog en anden kilde til utilfredshed fra Fødevareregionens side. For sådan som leverandørerne er placeret i forhold til det slagteri, firmaet benytter, kan det ikke altid klares på under en time. - Men det er maksimalt halvanden, måske to, og det skyldes, at jeg var nødt til at skifte slagteri, forsvarede manden sig. Fødevareregionen er heller ikke tilfreds med, at brochuren fortæller om kød ”fremstillet uden vækstfremmere”, for de har længe været forbudt i foderet på danske landbrug. - Men det vi fortæller, er, at vi havde fokus på det, længe inden det blev forbudt, men hvis det er et problem, så kommer det selvfølgelig heller ikke med i den nye brochure, sagde manden, som i øvrigt kunne fortælle retten, at Danmarks største slagteri, Danish Crown, også skriver om vækstfremmerfrit kød på sin hjemmeside. For fransk Hvorvidt Fødevareregionen er opmærksom på den detalje, fremgik ikke, men givet er det, at man i forhold til den 48-åriges langt mindre forretning finder det problematisk, at hans brochure fortæller om ”fransk kødkvæg”. Ifølge manden skal det ikke forstås sådan, at dyrene har fransk pas, men henfører til, at de er af oprindeligt franske racer som Charolais, Limousine eller Blonde d’Aquitaine. Da det af brochuren og selve logoet tydeligt fremgår, at det er ”dansk opdrættet”, mener den 48-årige, at han dårligt kunne tro, at det var i strid med markedsføringsreglerne. - Og jeg har aldrig haft til hensigt at lyve over for forbrugerne, slet ikke, sagde den 48-årige. Hvad dommer Dorthe Petersen så mener om den sag, viser sig på onsdag, når der falder afgørelse. Hverken anklager Philip Pagter eller forsvareren turde sætte noget tal på bødens størrelse, hvis han findes skyldig.