Køk]ken]ha]ven ]for de dov]ne]

Naturvidenskab 3. juni 2003 08:00

KVISSEL: Grundlovsdag er dagen, hvor der første gang i år bliver mulighed for at sætte greben i jorden og hive en spand friske kartofler op fra Vasens jord. Ved samme lejlighed åbner Vasens gårdbutik, hvor man kan købe kartoflerne, hvis man ikke selv gider at grave dem op. Hvilket stadigt flere gør. Som en konsekvens af den tiltagende magelighed og dovenskab præsenterer Vasen i år den nyhed, at man drager til torvs. Det sker både i Frederikshavn, Sæby og Skagen - i Frederikshavn er det på Kirkepladsen mandag, torsdag og fredag, Sæby får besøg om tirsdagen og Skagen om onsdagen. I så]vel gård]bu]tik]ken som på tor]vet sæl]ges kun Va]sens egne pro]duk]ter, alt efter hvad der er klar på mar]ker]ne. Efter kar]tof]ler er det jord]bær]rene, der ven]tes på. I år har det kø]li]ge maj]vejr sat starten til omkring Sct. Hans plus/mi]nus en uge alt efter vej]ret i den kom]men]de tid. - Vi er utro]ligt af]hæn]gi]ge af vej]ret her på Va]sen. Et er, at vejr]gu]der]ne be]stem]mer, hvor]når sæ]so]nen kan gå i gang, og hvor]dan af]grø]der]ne står, men også når vi skal sæl]ge vores va]rer, er vej]ret en af]gø]ren]de fak]tor. Denne vejr]af]hæn]gig]hed hå]ber vi at kunne be]græn]se en lil]le smu]le i år ved også at have tor]ve]salg, siger Pia Ar]en]toft fra Va]sen.]

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...